Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB Çalışmaları

Ajansımız tarafından 2017 yılında, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi sınırlarında modern sera tesislerini içeren Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB kurulması için uygun işletme ölçeğinin belirlenmesi, yetiştirilecek ürün ve pazar seçimi, teknoloji düzeyinin belirlenmesi gibi amaçlarla "Seracılık Fonksiyonel Tasarım ve Ön Fizibilite Raporu" hazırlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda raporda özellikle ihraç ürünü olabilecek, katma değeri yüksek ve pazarı hazır olan salkım domates ürünü seçilerek bu doğrultuda topraksız modern seralarda üretim öngörülmüş ve bu kapsamda gerekli ön fizibilite çalışması hazırlanmıştır. Yapılan çalışmada yaklaşık büyüklüğü 20-30 dekar olan seralarda yatırım maliyetleri ile yatırım geri dönüş süreleri hesaplanarak yatırımın cazip bir yatırım olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu ön fizibilite raporu kullanılarak ilgili Bakanlıklara dosyalar sunulmuş ve Zonguldak Çaycuma Sera Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB yatırımı için Bakanlık onay vermiş ve ilgili süreçler sonrasında OSB’ye ilişkin tüzel kişilik oluşturularak yer seçimi tamamlanmıştır.

2019 Yılı Yatırım Programında “Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Projesi” yeni proje olarak programa alınmıştır. 2019 yılı Eylül ayı başında sözleşmesi imzalanan işin 2020 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Ajansımız, Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Projesinin fikir aşamasından olgunlaştırılmasına, stratejik ürün ve pazar seçimine, altyapı ve planlama çalışmalarına kadar her aşamasında yer alan ve vizyon geliştirilmesine çok önemli katkılar sunmuştur.

Projede gelinen aşamada Sera İhtisas OSB için yatırımcılar ve onların yönlendirilmesi konusu da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yakından takip edilmektedir. Üretilmesi öngörülen salkım domates ürününün doğrudan ihracata yönelik olması ve yaklaşık 500 kişinin doğrudan istihdamının sağlanacak olması bölgedeki ekonomik canlanmaya ve bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Projenin ikinci etap çalışmaları için de görüşmeler devam etmektedir.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et