CBS Uygulamalarıyla Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler

Destek Programı Türü: 2015 Yılı Teknik Destek Programı

Başvuru Sahibi: Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

On Birinci Kalkınma Planı “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre” hedefi altında “Bölgesel Gelişme” politikası alanında “Kalkınma ajansı destekleri, yerel düzeydeki kurumların kapasitesinin geliştirilmesi, özel sektörün kurumsallaşması, sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla yönetim danışmanlığı alanına odaklanacaktır” ibaresine istinaden alınan bu projede CAD ve GIS tabanlı yazılımların doğru ve etkin kullanılması sonucunda, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yaşanabilir mekanların oluşturulmasına altlık teşkil edecek projelerle Belediyelere ve İl Özel İdaresine katkı sunularak Bartın İlinin ekonomik (kentte ki arsa ve arazi değerlerinin artışı), sosyo-kültürel (yeşil alan, eğitim, kültür, sağlık gibi sosyal donatı alanlarının iyileştirilmesi), fiziksel (kent siluetinin iyileştirilmesi), tarihsel (kentin tarihi dokusu korunarak sürdürülebilirliği) ve görsel açıdan çeşitliliği sağlanıp Marka Değerinin ortaya çıkma potansiyeli ile ülke genelinde ziyaret edilme oranının artması böylece yerel ölçekte kent ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Mimar, mühendis, şehir plancısı ve teknikerlerden oluşan kurum personelinin aldığı bu eğitim ile Netcad yazılımı kullanılarak, yürütülecek olan çalışmalarda Kurumsal iş gücü ve zaman kaybı minimize edilecektir.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et