Üret ve Temizle

Destek Programı Türü: 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Başvuru Sahibi: Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

On Birinci Kalkınma Planı “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” hedefi altında “Eğitim” politikası alanında “Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve İstihdam Seferberliğine başlanacaktır”, “Plan döneminde bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitim-istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir”, “Mesleki eğitimdeki kurum ve kuruluşlar bünyesindeki atölyelerin daha etkin bir şekilde kullanılması suretiyle döner sermaye gelirleri artırılacaktır” tedbirlerine istinaden alınan projede  Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Kimya Teknolojisi Alanının kabiliyet ve yeterliliğine uygun 5 idareci, 5 öğretmen ve 28 öğrenciye toplamda 38 kişiye eğitim verilmiştir.  Projede, Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulması planlanan kimyasal ve kimyasal malzemelerin üretim atölyesinde okulların kullandığı temel temizlik malzemelerinin üretilip önce Kilimli ilçesine daha sonra Zonguldak merkez ve diğer ilçelerdeki okulların ihtiyaçlarını piyasadan daha ekonomik olacak şekilde karşılayıp kurulacak döner sermaye üzerinden öğrencilerin istihdam esilmesi bu sayede genç nüfusun üretime katılması amaçlanmıştır.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et