Bartın Sayacılıkta Merkez Oluyor

Amacı

Bartın'da üretim kültürüne ve kümelenme potansiyeline sahip iş kollarından biri olan Ayakkabı-saya İmalatı sektörünün kümelenmesi, Bartın sathına dağınık vaziyette olan sanayi kuruluşlarının bir arada ve düzenli üretim alanlarında faaliyet gösterebilmesi amaçlanmıştır.

Önemi

Bartın’daki tüm paydaşların katılımı ile 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen sektör önceliklendirme çalıştayında tüm sektörler 18 başlık altında değerlendirilmiş ve Sektör Önceliklendirme Matrisi oluşturulmuştur. Analizlerde, Ayakkabı – Saya Sektörü öncelikli sektörler arasında değerlendirilmiştir.

Bartın’ın il statüsüne kavuşmasından itibaren küçük el işletmeciliğinden çıkarak sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Bununla birlikte 2014- 2021 Yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvikleri kapsamında 6 adet firma Yatırım Teşvik Belgesi almış; kapama işlemi gerçekleştirilen 4 adet yatırım kapsamında 9.472.277 TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olup yatırımlar kapsamında 65 kişinin istihdamı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bahsi geçen yatırımlar haricinde iki adet belge kapsamında yatırımlar devam etmekte olup 1.907.500 TL’lik yatırım ve 43 istihdam taahhüt edilmiştir.

Özellikle ayakkabı üretiminin el tezgâhında yapılan tek bölümü olan sayacılık da Bartın’da önemli istihdam yaratmaktadır. Ayakkabı üretiminde kullanılan derilerin dikiş ve yapıştırıcılarla birleştirilmesi anlamına gelen bu sektör “Ayakkabı üretiminin en zor, en zahmetli yanı” olarak nitelendirilmektedir. Fabrikalarda seri üretimin gelişmesiyle birlikte birçok aşaması bilgisayarlı makinelerle yapılan ayakkabı üretiminde el tezgâhında yapılan tek kısım sayacılık bölümüyle ilgili Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınan verilere göre, ayakkabı sektöründe Sanayi Siciline kayıtlı 11 adet firma bulunmakta olup toplamda 728 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca Bartın Merkez Ulus İlçesinde 1 adet deri çanta imal eden ve 20 kişi istihdam eden firma bulunmaktadır.

Bartın için önemli bir sektör olan Ayakkabı saya sektöründe düzenli üretim alanlarının oluşturulması ve kümelenme faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile mevcut işletmelerin üretim kapasitelerinin ve verimlerinin artması, daha fazla istihdamın sağlanması, yeni yatırımların ile çekilmesi ve fason üretimden çıkılarak markalaşma çalışmalarının hız kazanması beklenmektedir.

İşbirliği Yapılan Kişi, Kurum veya Kuruluşlar

Bartın Valiliği, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Bartın Ticaret İl Müdürlüğü, Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bartın KOSGEB İl Müdürlüğü, Bartın OSB Müdürlüğü ve Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği ve TASEV

Kapsamı

Bartın'da kültürel iş kollarından biri olan sayacılık sektörünün kümelenmesi faaliyetleri kapsamında Bartın Yatırım Destek Ofisi tarafından mentörlük desteği sağlanmıştır. 2015 yılında başlanan faaliyetler kapsamında düzenlenen teknik çalışma ziyaretleri, yönlendirme ve işbirliği sayesinde 2018 yılında sektör temsilcilerinin üyeliği ile Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği'nin kurulması kümelenme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Kurulan derneğin, süreç içerisinde yatırım mentörlüğü de yapılmış ve bu sayede 2018-2020 yılları arasında 1 firmanın Yatırım Teşvik Belgesinden, 5 firmanın KOSGEB KOBİ Gelişim Desteğinden, 8 firmanın İş-Kur desteklerinden faydalanmasına katkıda bulunulmuştur. Bunun dışında Bartın Ticaret Sanayi Odasının katkılarıyla 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve 2020 yılı SOGEP kapsamında sayacılık sektörü Ajansımız tarafından mali destek almaya hak kazanmıştır. Bartın İnovasyon Test ve Eğitim Merkezi’nde bahsi geçen iki projenin eğitim donanımları birleştirilmiş ve merkez sektörün eğitim merkezi haline gelişmiştir. Yapılan yönlendirmeler, proje ve destekler kapsamında Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneğinin kuruluşundan bu yana 2 firma marka/patent almış, 4 firma direk ihracat yapmış veya ihracat yapan firmalarla çalışmış ve 200 kişilik ilave istihdam sağlanmıştır. İlgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilen yönlendirmeler neticesinde Kozcağız Saya ve Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin kurulması sağlanmıştır.

Hali hazırda ayakkabı ve saya sektöründe üretim yapan firmaların kümelenmesine yönelik arsa, yer veya arazi tespit edilmiş, söz konusu arazide sanayi sitesi yapılabilmesi için gerekli prosedürler yerine getirilmektedir.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

1-            Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın ve Karabük Yatırım Destek Ofisleri olarak Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Bartın’da faaliyet gösteren ayakkabı – saya ürettiricileri ile beraber Konya’da faaliyet gösteren Ayakkabı ve Saya Üreticileri ile Bartın’da faaliyet gösteren ayakkabı – saya üretiricileri arasında tecrübe paylaşımı ve ortak çalışmalara temel oluşturmak için 13-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Konya’ya teknik gezi düzenlenmiştir. Gerçekleşen teknik gezi programına Bartın’da ayakkabı ve saya imalatında faaliyet gösteren firmalardan 8 temsilci ve 2 ajans personelinin katılımı sağlanmıştır.

2-            24- 25 Nisan 2019 tarihlerinde Bartın'da sayacılık sektörü ve ticaret hacmini geliştirmek, iyi uygulama örneklerini incelemek amacıyla İstanbul’a teknik çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) ziyaret edilmiştir.

3-            Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  2019 yılında Kalkınma Ajansları için belirlemiş olduğu  “Mesleki Eğitim” teması kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında TASEV(Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Ve Eğitim Vakfı ) Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın’a davet edilmiştir.

4-            2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, Ajansımızca desteklenen ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen “Bartın’da Nitelikli Eleman İhtiyacının Karşılanması İçin Saya Eğitim Merkezi Kurmak” isimli proje yürütülmüştür.

5-            2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvuru sahibi, Kozcağız Belediyesi’nin ortak, Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği’nin de iştirakçi olduğu “Sayayı Evlerde Üretiyoruz” adlı proje yürütülmüştür.

6-            16 – 19 Mart 2022 tarihlerinde Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde ayakkabıcılık sektörü faaliyetlerini incelemek ve son zamanlarda Bartın ilinde ön plana çıkan sayacılık sektörünü geliştirmek amacıyla bu alandaki başarılı çalışmalarıyla ismini duyuran bu iki ilin uygulama yönelimlerini görmek amacıyla, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Bartın Ticaret İl Müdürlüğü, Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bartın KOSGEB İl Müdürlüğü, Bartın OSB Müdürlüğü ve Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği’ni temsil eden personelin yer aldığı teknik ekip oluşturulmuş; Şanlıurfa ve Gaziantep illerine teknik çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

7-            Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Ajansımız koordinasyonunda; ilimiz genelinde ayakkabı ve saya sektöründe üretim yapan firmaların kümelenmesine yönelik arsa, yer veya arazi tespit edilmesi için çalışma grubu oluşturulmuştur. Sektörde sanayi sitesi kurulmasına yönelik bir irade mevcuttur. Önemli bir adım olarak Kozcağız Saya ve Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurulması için gerekli başvurular yapılmıştır.10.02.2022 ve 30.03.2022 tarihlerinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) kapsamında Bartın’da faaliyet gösteren saya ve ayakkabı imalatı sektörüne yönelik kümelenme faaliyetleri istişare toplantıları gerçekleştirilmiş; tespit edilen alana saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş, toplantı tutanakları rapor haline getirilerek Bartın Valiliğine arz edilmiş ve düzenli üretim alanı üretmeye yönelik olarak Valilikçe gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

 

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et