Açık Destek Programları

 

2024 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde yerleşik imalat sanayi işletmelerinin yenilikçilik ve rekabetçilik kapasitesinin artırılmasına yönelik mentorluk/danışmanlık desteği sağlanacaktır. Toplam bütçesi 5.000.000 TL olan program kapsamında verilecek destekler ile KOBİ’lerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

KOBİ’lerin dijital, teknolojik, yeşil dönüşüm faaliyetleri ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ilan edilen programa başvurular, 06 Haziran 2024 Perşembe günü itibarıyla Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınmaktadır.

Programa imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Birlikleri ile Teknopark ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri başvuru yapabilmektedir.

Programa ve başvuru sürecine ilişkin özet bilgi aşağıdaki program künyesinde, detaylar ise Başvuru Rehberinde yer almaktadır. Başvurular ikişer aylık dönemler halinde yalnızca KAYS üzerinden alınacaktır. Programa dair düzenlenecek olan Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısına ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru yapmak için tıklayınız (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-KAYS)

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

2024 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Referans No

TR81/24/YTD

Sonuç Odaklı Program

Yenilikçi Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (YENİLİK SOP)

Programın Genel Amacı

TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) yerleşik imalat sanayi işletmelerinin yenilikçilik ve rekabetçilik kapasitesinin artırılmasına yönelik mentorluk/danışmanlık (teknik destek) sağlanması amaçlanmaktadır.

Program Öncelikleri

  1. Dijital/teknolojik dönüşüm
  2. Yeşil dönüşüm
  3. İhracat kapasitesinin geliştirilmesi

Program

Bütçesi

5.000.000 TL

Uygun Başvuru Sahipleri

İmalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmeler

Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Birlikleri ile Teknopark ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri[1]

Proje Başına Destek Tutarı

Başvuru sahibi KOBİ ise; Azami 200.000 TL

Başvuru sahibi Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Birlikleri ile Teknopark ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ise; Azami 500.000 TL

Danışmanlık Süresi

En fazla 6 ay

İlan Tarihi

06 Haziran 2024

Başvuru Dönemleri ve Son Başvuru Tarihleri

Mayıs-Haziran Dönemi

28 Haziran 2024 Saat 17.00

Temmuz-Ağustos Dönemi

29 Ağustos 2024 Saat 17.00

Eylül-Ekim Dönemi

31 Ekim 2024 Saat 17.00

Kasım-Aralık Dönemi

31 Aralık 2024 Saat 17.00

 
 

[1] Bu kurum ve kuruluşların belirlenen program öncelikleri doğrultusunda yalnızca imalat sanayinde faaliyet gösteren en az 3 KOBİ için yapacakları mentorluk/danışmanlık hizmetine yönelik proje başvuruları geçerli olacaktır.

2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı 8 Mart 2024 tarihinde ilan edilmiştir. Program için son başvuru tarihi 30 Aralık 2024 saat 17.00 olup başvurular ikişer aylık dönemler halinde  Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır.

Kadın ve gençlerin istihdam ve girişimcilik odaklı mesleki gelişimi için tasarlanan programa yeni/ilave istihdam taahhüdü sunan işletmeler ile başvuru rehberinde tanımlı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan başvuru alınacaktır. Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde yer almaktadır.

Programa ilişkin düzenlenecek bilgilendirme ve eğitim toplantısı için ayrıca duyuru yapılacaktır.

Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

Ek-A Teknik Şartname Formu için tıklayınız.

EK-B Başvuru Sahibi ve Ortak için Yetkilendirme Kararları için tıklayınız.

Başvuru Sahibi Beyannamesi için tıklayınız. (Sözleşme aşamasında talep edilmektedir.)

 

2024 Yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı

                   

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR81 Bölgesi’nde yer alan Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde turizmin canlandırılması, bölgede yeni turizm rotalarının geliştirilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesini sağlamak amacıyla “2024 Yılı Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı" ilân edilmiştir.

Program ile 2017 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından konsept çalışmaları oluşturulan rotada 2024 yılı içerisinde Özel Karaelmas Ekspresi ile başlatılacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turları desteklenecektir.  Program sayesinde bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra endüstriyel ve jeolojik mirası da ziyaretçilere tanıtılarak turizmin çeşitlendirilmesi, turizm güzergâhlarının geliştirilmesi ve sezon süresinin uzatılmasına katkı sunulması hedeflenmektedir.

Başvuruları 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlayan program kapsamında desteklenecek turların 12 Nisan 2024 – 12 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenmesi gerekmektedir. Desteklenecek tur paketleri ve başvuru detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehber içeriğinde yer almaktadır.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Program öncelikleri:

Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik-3: Sosyal İçerme

Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Programın 2024 yılı teması ''Kadın İstihdamı'' ve ''Kadın Girişimciliği'' olarak belirlenmiş olup bu kapsamdaki projeler öncelikli değerlendirilecektir.

Proje bütçesinin KDV dâhil asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir. Destek oranı kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri azami %90, kar amacı güden başvuru sahiplerinin sosyal sorumluluk projeleri için azami %50 olarak belirlenmiştir. Proje uygulama süresi azami 18 aydır. 

Program kapsamında 23/02/2024 saat 16.00’ya kadar https://www.bakka.gov.tr/Sogep/ adresi üzerinden ön başvuru alınacak olup ilk değerlendirme neticesinde kısa listeye alınacak projeler özelinde proje geliştirme çalışmaları yürütülecektir. 18/01/2024 saat 10.00'da programın tanıtımı, başvuru koşulları, örnek proje konuları, başarılı bir SOGEP projesi yazmak için ipuçlarının anlatılacağı çevrimiçi (zoom) bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlenecektir.

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Katılım Bilgileri

Katılım linki: https://zoom.us/j/98539111619?pwd=L3YxNUt6elZqenNhczYyU2N5K1Qydz09

Toplantı Kimliği: 985 3911 1619

Parola: 900845

Projenizin hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulması durumunda skb@bakka.gov.tr mail adresi üzerinden Sürdürülebilir Kalkınma Birimi personeli ile iletişim kurabilirsiniz.

 

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et