Açık Destek Programları

 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Program öncelikleri:

Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik-3: Sosyal İçerme

Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Proje bütçesinin KDV dâhil asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir. Destek oranı kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri azami %90, kar amacı güden başvuru sahiplerinin sosyal sorumluluk projeleri için azami %50 olarak belirlenmiştir. Proje uygulama süresi azami 18 aydır. Program bilgi notunda tanımlanan kar amacı gütmeyen ve güden paydaşların başvurularına açıktır.

Program kapsamında 31/01/2023 saat 16.00’ya kadar https://www.bakka.gov.tr/Sogep adresi üzerinden ön başvuru alınacak olup, ilk değerlendirme neticesinde kısa listeye alınacak projeler özelinde proje geliştirme çalışmaları yürütülecek ardından Zonguldak, Karabük ve Bartın illeri için 2’şer proje seçilerek nihai başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır.

Programa ilişkin potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirilecektir. 19 Ocak 2023 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilecek 2023 Yılı SOGEP Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısına ilişkin katılım bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Tarih: 19 Ocak 2023 / 09:30

Bağlantı adresi: https://bakka.bipmeet.com/mzmt-hid-yyu (Ses ve görüntü paylaşımında sorun yaşanmaması adına tarayıcınızda https://bakka.bipmeet.com adresini güvenilir adres işaretlemeniz, kamera ve mikrofon izni vermeniz önerilmektedir.)

Projenizi hazırlarken aklınıza takılan sorularınız için ve proje kurgunuzu oluşturmak noktasında yardıma ihtiyaç duyduğunuzda skb@bakka.gov.tr mail adresi üzerinden Sürdürülebilir Kalkınma Birimi personeli ile iletişim kurabilirsiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Aşağıda proje hazırlık sürecinde yararlanabileceğiniz kaynaklar sunulmaktadır:

 • Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Usul ve Esasları için tıklayınız.
 • Programa ilişkin bilgi notu için tıklayınız.
 • Programa ön başvuru yapmak için tıklayınız.  (Son tarih: 31 Ocak 2023 16.00 ​)
 • SOGEP Bilgi Formu (Açıklama Notlu Başvuru Formu) matbu şablonu için tıklayınız.
 • Genç istihdamı teması ile projenin arka planı ve müdahale gerekçesi için faydalanılabilecek kaynaklar için tıklayınız.
 • Başvuru Sahibi Yetkilendirme Belgesi için tıklayınız.
 • Proje Ortağı Yetkilendirme Belgesi için tıklayınız.
 • Beyannameler için tıklayınız.
 • SOGEP bilgilendirme ve eğitim toplantısı sunumu için tıklayınız. 

 

Turizme Yönelik Teknik Destek Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı 31 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilmiştir. Programa kapsamında turizm sektöründe yer alan yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek sağlanacaktır. Başvurular ikişer aylık dönemler halinde  Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. 2022 yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı için son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 Saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberi içeriğinde yer almaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

2022 YILI TURİZME YÖNELİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI

REFERANS NO

TR81/22/TURIZM-TD

SONUÇ ODAKLI PROGRAM

Doğa ve Kültür Turizmi Altyapılarının Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP)

PROGRAMIN GENEL AMACI

TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde turizm sektöründe yer alan aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamda Ajans tarafından kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi planlanmaktadır.

PROGRAM ÖNCELİKLERİ

 1. Turizmde tanıtım ve markalaşmanın sağlanması
 2. Turizmde planlama, rotalama ve etkinlik geliştirilmesi
 3. Turizm aktörlerinde kurumsallaşma ve hizmet kalitesinin arttırılması

 

PROGRAM BÜTÇESİ

750 Bin TL

PROJE BAŞINA

Azami 75.000 TL

AZAMİ UYGULAMA SÜRESİ

 

6 (altı) ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Kamu iktisadi teşebbüsleri dahil), yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları
 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlik ve kooperatiflerin kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
 • Faaliyetleri bakımından yerel ve bölgesel kalkınmaya etkisi olan kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin ortak olduğu kar amacı güden şirketler

İLAN TARİHİ

31 Mayıs 2022

BAŞVURU DÖNEMLERİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

Mayıs-Haziran Dönemi

30 Haziran 2022 Saat 17.00

Temmuz-Ağustos Dönemi

31 Ağustos 2022 Saat 17.00

Eylül-Ekim Dönemi

27 Ekim 2022 Saat 17.00

Kasım-Aralık Dönemi

30 Aralık 2022 Saat 17.00

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et