Stratejik Plan

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, üst ölçekli plan, strateji ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgede birçok proje, faaliyet ve etkinlik gerçekleştirmektedir. Bu çalışmaların belirli bir stratejik plan doğrultusunda yürütülmesi belirlenen hedeflere ulaşılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Buradan hareketle, kurumsal vizyon ve politika geliştirme ile etkin uygulama fırsatları yaratma bağlamında Ajans, 2016-2020 yıllarını kapsayan Kurumsal Stratejik Planı katılımcı bir anlayışla hazırlamaya karar vermiştir. Kurumsal Stratejik Plan hazırlanırken kurumun hizmet kalitesinin ve paydaş memnuniyetinin yükseltilmesi, şeffaflığın ve yönetişimin arttırılması ve kalite yönetim süreçlerine de başlanarak kurumsallaşmanın tamamlanması ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanmıştır.

Ajansın  2021-2025 yıllarını kapsayan gelecek beş yıl  için  yol  haritası  niteliğinde  olacak  stratejik  plan  hazırlıklarına  başlanmıştır. Yeni  dönem  stratejik  planının 2021 yılı içerisinde yürürlüğe sokulması planlanmaktadır.

 

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et