Masal Atölyesi

Destek Programı Türü: 2017 Yılı Teknik Destek Programı

Başvuru Sahibi: Gülşen Utku Anaokulu

Klasik, tek yönlü eğitimin dışına çıkılarak karşılıklı, aktif katılan, yaratıcı düşünen, özgün çalışmalarda bulunan öğrenciler yetiştirilmesi; eğitim alan öğretmenlere klasik hikaye okuma etkinliklerini bir kenara bırakarak; ritim ve müziği kullanarak, fiziksel olarak aktif, drama ve teatral öğelerin kullanıldığı geniş kapsamlı, bir çok duyuya aynı anda hitabeden ortamlar oluşturması fırsatı verilmesi amacıyla hazırlanan bu projede Kdz. Ereğli ilçesinde devlete bağlı veya özel okulların bağımsız anaokulları ile anasınıfları bünyesinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerine özel hikaye anlatıcılığı eğitimi verilmiştir. On Birinci Kalkınma Planı “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” hedefi altında “Eğitim” politikası alanında “Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları oluşturulacaktır”, “Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında gerçekleştirilecektir” tedbirlerine istinaden alınan bu başvuruda, eğitim alan eğitimcilerin bilgi birikimlerinin öğrencilere aktarılması ve çocukların yaratıcı düşünme becerilerinin üst seviyelere çıkarılması, hayal güçlerinin geliştirilmesi özgün çalışma ortamları oluşturularak çocukların kendini ifade etme becerilerinin artırılması sağlanmıştır.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et