Batı Karadeniz Bölgesi Çelik Sektörü Kümelenme Çalışmaları

Bölgede sektörel çeşitlililiği sağlamak, bölgenin ekonomik, sosyal ve beşeri kalkınmasına katkı sağlamak üzere araştırma, analiz, fizibilite ve strateji çalışmaları yapan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından; mukayeseli üstünlüklerini kullanarak bölgenin rekabet gücünü arttırmak, bir arada olmanın getirdiği potansiyelden yararlanmak, kümelenme konusundaki farkındalığı artırmak, yeni pazarlara erişimi ile katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlerin üretimini sağlamak,  yatırım, kapasite ve istihdam olanaklarını arttırmak amacıyla 2019 yılında Batı Karadeniz Çelik Sektörü Kümelenme Analizi çalışması yapılmıştır. Çelik sektörünün seçilme nedenlerinden biri bölgede bu sektörün güçlü olması, Türkiye’nin en büyük üç entegre demir-çelik üreticisinden Erdemir ve Kardemir’in bölgede bulunması ayrıca bu işletmelere bağlı gelişen özel sektör yatırımlarının da bölgede yoğun olarak bulunmasıdır. Diğer bir önemli neden ise, altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen ve 2023 yılına kadar faaliyete başlaması beklenen Filyos Limanıdır. Kümelenme Analizi çalışmaları kapsamında toplantı, çalıştay, bölge içi ve bölge dışı firma ziyaretleri,  yüz yüze görüşmeler ve teknik geziler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda bölgeye ilişkin toplam beş farklı alt küme önerisi geliştirilmiştir. Bunlar;

  • Ereğli-Alaplı ilçelerinde Tedarikçi Sanayiler ve Malzeme Teknolojileri,
  • Zonguldak merkez için Maden Makinaları,
  • Çaycuma için Lojistik
  • Karabük için Enerji Verimliliği ve Raylı Sistem Ekipmanları,
  • Bartın Lojistik için Yazılım ve Akıllı Sistemler

Zonguldak merkez için Maden Makinaları kümelenmesi önerisi kapsamında BAKKA ve Zonguldak Valiliği koordinasyonunda yapılan toplantılar neticesinde Zonguldak’ta faaliyet gösteren ve yaklaşık otuz beş civarında firmanın üye olduğu Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği (MAKZON) 2019 yılında kurulmuştur. 2020 yılında ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından maden makinalarının tasarım ve üretim çalışmalarına danışmanlık etmek, test-analiz çalışmalarını ve üretilen maden makinalarının uluslararası düzeyde sertifikasyon işlemlerini gerçekleştirmek, bu alanda en yeni teknolojilerin aranması, bulunması ve uygulamaya konulmasına yardımcı olmak amacıyla disiplinler arası araştırma yapmak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. MAKZON tarafından maden makinaları üreticilerine yönelik Zonguldak merkezde bir sanayi alanı oluşturma çalışmaları da halen sürdürülmektedir. Bu doğrultuda bir yapı kooperatifi kurulmuştur. Bölge paydaşlarının işbirliği ile bu alandaki kümelenme faaliyetleri tüm hızıyla devam etmektedir.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et