Coğrafi İşaret Danışmanlığı

Destek Programı Türü: 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Başvuru Sahibi: Bartın Ticaret ve Sanayi Odası

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi “II. Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi bileşeninin “Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Markalaşma” başlığı altında belirtilen “Türkiye’nin yerel ve bölgesel değerlerinin markalaşmasını sağlayan bölgesel coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarında yapılan marka tescilleri artırılacaktır. Tescil edilen markaların gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılması için Kalkınma Ajansları tarafından bölgesel destekler sağlanacaktır” ibaresine istinaden alınan bu başvuruda; Kurucaşile taş sacının coğrafi işaret başvurusunun yapılması ve oda personelinin konuyla ilgili bilgi birikiminin arttırılması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetinin alınması amaçlanmıştır. Kurucaşile taş sacının coğrafi işaret alması ile tüketici denetim ile taklit ürünler karşısında korunmuş ve bu sayede kalite izlenebilmiş, sürdürülebilir olması sağlanmış, sahte üreticilerin önüne geçilerek ürünün gerçek üreticileri korunmuş ve gelirleri muhafaza edilmiş, ürünün katma değeri yükselmiş, ürün tescilde belirtilen kurallara göre üretileceğinden geleneksellik ve dolayısıyla kültürel ve tarihi değerler korunmuştur.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et