Kurumsal Kalite

 

Kalite Politikası
 • İlgili mevzuat ve standartlara uymak
 • Dış paydaş memnuniyetini sağlamak
 • Çalışan memnuniyetini ve niteliğini arttırmak
 • Araştırma ve planlama faaliyetlerinde aktif olmak
 • Tüm taleplere hızlı dönüş sağlayabilmek
 • Çok taraflı işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinde etkin olmak
 • Kurum itibarını artırıcı çalışmalar yapmak
 • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getiren
 • Tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olabilmek Kalite Politikamızın temelini oluşturmaktadır.
Vizyon ve Misyonumuz

 

İnsan Kaynakları Politikamız
 • Kayırmacılıktan uzak, işe göre adam felsefesini edinmiş bir seçme değerlendirme yöntemi uygulamak
 • Personeli ve ajansı geliştirme amaçlı teknik ve kişisel gelişim odaklı eğitim programları düzenlemek
 • Mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranılmasını sağlamak
 • Kurum aidiyetini artırıcı düzenlemeler yapmak
 • Motivasyonu yükseltici organizasyonlar düzenlemek
 • Personel memnuniyetini düzenli periyotlarda ölçümlemek ve sonuçların iyileştirilmesini sağlamak
 • Personel performansını ölçümleyerek sonuçlara göre iyileştirmeler ve ödüllendirmeler gerçekleştirmek
 • İnsan kaynakları ile ilgili uygulanan sistemleri sürekli iyileştirmek
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et