Bölge Planları

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilk bölge planı olarak “2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı” hazırlanmıştır. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini bütüncül olarak değerlendirerek bölgenin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koyan, katılımcılık esasını benimseyerek ekonomik ve sosyokültürel alanlarda gerçekleştirilmesi hedeflenen kalkınma stratejileri ve hedefleri belirlenmiştir.

Hazırlanan ilk bölge planının uygulama döneminin tamamlanmasıyla birlikte 2014-2023 dönemini kapsayan Batı Karadeniz Bölge Planı, bölge kaynaklarının sürdürülebilir biçimde yönetilmesini ve bölge ile ilgili çalışmalara yol gösterici olmasını amacıyla hazırlanmıştır.

Batı Karadeniz Bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan bir temel politika dokümanıdır. Plan aynı zamanda, belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak, istihdam olanaklarını arttırarak kalkınmaya yardımcı olacak projelere verilecek destekleri kapsayan Mali Destek Programlarına da temel oluşturacaktır.

Batı Karadeniz Bölge planı üç aşamalı hazırlık sürecinin ardından tamamlanmıştır. Bunlar mevcut durum raporun'un oluşturulması, analizlerin gerçekleştirilmesi ve stratejilerin belirlenmesi aşamalarıdır. Katılımcılık esasına dayanan üç aşamada da bölge paydaşlarından geri bildirimler alınmış ve çalışmalara bu görüşler doğrultusunda devam edilmiştir. İl ve ilçe çalıştayları ile rekabetçilik analizi toplantıları vasıtasıyla yürütülen plan çalışmaları Ajansın Mülga Kalkınma Kurulu Toplantılarında da gündeme getirilmiştir. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 500 kişinin görüş ve önerileri alınmıştır. Mevcut Durum Analizi hazırlanırken sektörel araştırmalar, kurum ve kuruluşlardan veri talepleri, kurum görüşmeleri, saha/arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

    

31859 sayı ve 7 Haziran 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerel düzeyde ise Ajansımızın koordinasyonunda 2024-2028 yıllarını kapsayan TR81 Batı Karadeniz Bölge Planı taslağı oluşturulmuştur. Plan, yönetim kurulu onayından sonra Bakanlık onayına gönderilmiştir.

Bölge planı çalışmaları kapsamında Ajans tarafından merkezi ve yerel düzeyde veri, bilgi ve istatistikler toplanmış, yerelde ise kurum/kuruluşlarla paydaş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bölge illerinde ayrıca çalıştaylar düzenlenerek anketler gerçekleştirilmiş ve derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda ilk taslak metni 1 Kasım 2022 tarihinde Bakanlık onayına sunulan TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı taslağı üzerinde beş revizyon çalışması gerçekleştirilerek Bakanlık onayına sunulmuş olup altıncı revizyonun tamamlanarak 8 Aralık 2023 tarihine kadar Bakanlık onayına sunulması öngörülmektedir.

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı taslağına ilişkin Mevcut Durum Analizi ve Plan ciltlerinin en güncel versiyonlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

                    

 

 

 

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et