Yalın Üretim Eğitim ve Danışmanlık Programı

Destek Programı Türü: 2018 Yılı Teknik Destek Programı

Başvuru Sahibi: Bartın Merkez 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

On Birinci Kalkınma Planı “Rekabetçi Üretim ve Verimlilik” hedefi altında “Sanayi Politikaları” alanında “Özel Sektör Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi” politikasında belirtilen “309.9. Kalkınma Ajansları destekleri yeniden yapılandırılarak kurumsallaşma, yenilik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, e-ticaret, dijital dönüşüm, dış ticaret ve yalın üretim, temiz üretim, enerji verimliliği ile endüstriyel simbiyoz gibi konulara öncelik verilecektir” tedbirine istinaden alınan bu başvuruda, Bartın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ve/veya OSB içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin Üretim, Kalite, Ar-Ge ve Ürün Tasarımı departmanlarında çalışan birim yöneticileri, şefler ve mühendislere yalın üretim eğitimi ve danışmanlığı verilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitimi ve danışmanlığı alan firmalarda performans kayıplarının azaltılması, alan kazanımı, makine-ekipman verimliliğinde artış, 5S çalışmalarına geçiş ve iş kazası sayılarında azalış sonuçlarına ulaşılmıştır.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et