Hakkımızda

Türkiye’de Kalkınma Ajansları kaynakların yerinde ve etkin kullanılması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yereldeki potansiyellerin harekete geçirilmesi amacıyla kurulmuşlardır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) bu amaç doğrultusunda 25.07.2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, 1 Mart 2010 tarihi itibariyle Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden oluşan Zonguldak merkezli TR81 Düzey 2 bölgesinde faaliyetlerine başlamıştır.

9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 703 sayılı KHK’nın 17’inci maddesiyle, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin birçok maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı kararnamenin 75’inci maddesi ile 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun adı “Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun” şeklinde değiştirilmiş ve çoğu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

10 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklar yeniden yapılandırılmıştır. 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387. maddesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hizmet birimleri arasında Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü de yer almıştır. Bu kapsamda Kalkınma Ajanslarının koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde “Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne” devredilmiştir.

BAKKA, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ve 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen görev ve yetkiler dâhilinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürütmeye devam etmekte ve toplam 38 çalışanı ile bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınması için paydaşlar arasındaki işbirliği kültürünü geliştirerek kaynakların etkin kullanımını sağlama misyonuyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede BAKKA, ilgili mevzuat ve standartlara uygun bir şekilde paydaş memnuniyetini sağlayan, araştırma ve planlama faaliyetlerinde aktif, gelen tüm taleplere hızlı dönüş sağlayabilen, çok taraflı işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinde etkin olan, kurum itibarını artırıcı çalışmalar yapan, çalışan memnuniyetini ve niteliğini arttıran, uygulanabilir gereklilikleri yerine getiren, tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Ekonomik ve sosyal gelişme odaklı, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltılması, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlanarak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, bölgedeki iş ve yaşam kalitesi ile rekabet düzeyinin arttırılması amacıyla planlama yapılarak farklı tema ve sektörlerde çeşitli müdahale programları oluşturulmaktadır.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et