Ne Amaçlıyoruz ?

Ajansımızca kaynak verimliliğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki kurumların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin ve ilgili diğer tüm paydaşlarımızın bu konuda temel kavramlar ve uygulama modelleri hakkında  farkındalıklarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kaynak Verimliliği kapsamındaki çalışmalarımız ile :

* Zonguldak, Karabük, Bartın illerimizde kaynakların etkin kullanımı bilincinin oluşturulması,

* Kaynak verimliliği kapsamına giren eko-endüstriyel park, eko-verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, hammadde, kaynak verimliliği, sürdürülebilir tüketim ve üretim, toplam faktör verimliliği, yenilenebilir enerji gibi temel kavramlara ilişkin bilinç ve farkındalığın sağlanmasıyla uygulama projeleri geliştirilmesine aracılık edilmesi,

* Kaynak verimliliğine katkı sağlayacak çatı kuruluşlar ve işbirliği modelleri belirlenerek projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Tema kapsamında, 2020-2023 dönemi için bölgemizde kaynakların etkin kullanım bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hayata geçireceğimiz çalışmaların yanı sıra işbirliği ve koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Verimlilik alanında nitelikli insan kaynağını geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüteceğiz.

Üretirken ve Tüketirken Verimlilik Yaklaşımını Bölgemize Kazandırıyoruz

2020 yılından itibaren Ajansımız, kaynak verimliliği teması çerçevesinde, bölgemizde enerji yoğun sektörlerde yoğunlaşan verimlilik faaliyetlerinin, tüm paydaşlara yayılımını teşvik ederek tasarruf sağlayan projelerin hayata geçirilmesine aracılık edecektir. Bu kapsamda hazırladığımız faaliyetler ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve geri kazanımı ile yalın üretim gibi konularda farkındalık oluşturacak projelerin destek-lenmesini ve   kaynak verimliliği faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını planlıyoruz.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et