Bugüne Kadar Neler Yaptık ?

Ajansımız, faaliyet göstermeye başladığı 2010 yılından bu yana, kaynak verimliliği çalışmaları yürütmüştür. Bu kapsamda   2010-2020 yılları arasında bölgede enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, atık geri kazanımı ve üretim hatlarının modernizasyonunun sağlanarak verimliliğin arttırılması çalışmaları ile kaynak verimliliğine hizmet eden yaklaşık 50 proje hayata geçirilmiştir.

Ajansımız desteğiyle bölgede yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Desteğimizle bölgede yaklaşık 300 KW gücünde güneşten elektrik enerjisi üreten sistem hayata geçirilmiştir.

Bölgemiz imalat sanayinde birçok projede yeni üretim hattı kurulumları ile modernizasyonları Ajansımız desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Üretimde verimliliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen söz konusu projelerle çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği sağlanmıştır. Az enerji sarfiyatı ile daha kısa sürede çok daha fazla üretim potansiyeline kavuşan işletmelere destek olunmuştur. Destek sağlanan yeni üretim hatlarıyla firmaların fire oranlarında azalmalar kaydedilmiştir ve katma değeri daha yüksek ürünler elde edilmiştir. 

Geleneksel üretim modellerini kullanan bazı işletmelerde, otomasyon sistemlerine geçiş yapılmıştır. Desteklerimizle bugüne kadar atıkların bertarafı, geri kazanımı ve dönüşümü, enerji iletim ve dönüşüm sistemleri kurulumu, ısı yalıtımlı malzeme üretimi gibi projeler hayata geçirilmiştir.

Ajansımız desteğiyle biyodizel üretim tesisi kurulumu gerçekleştirilmiştir. Proje ile işletmenin atık yağları kullanılarak bölgede ilk defa biyodizel üretimi gerçekleştirilmiş ve yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlanmıştır. Ayrıca ilk aşamada biyodizel üretimi için toplanan atık yağların kanalizasyonları tıkaması engellenmiş, böylece çevre kirliliğinin önüne geçilmiştir.

Ajansımız tarafından Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde oluşan katı atıkların bertarafına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. İllere ait belediye atıklarının karakterizasyon ve miktar belirleme çalışması, atık taşıma maliyetlerinin belirlenmesi, tesise kabul edilmesi, muhtemel atıkların çevresel ve enerji değeri açısından özelliklerinin tespit edilmesi sağlanmıştır. Değerlendirmeler neticesinde bölgemiz için devreye alınabilecek 19,5 MW kurulu güce sahip biyokütle tesisi potansiyeli olduğu ortaya çıkmıştır. Atık karakterizasyonu sonucunda elde edilen veriler kullanılarak yerel yönetimler tarafından kaynak verimliliğine hizmet eden tesislerin kurulumuna da imkan sağlanmıştır.

Ajansımız tarafından bölgedeki termik enerji santrallerinin soğutma suyunun konutların ısıtılmasında kullanılabilmesine yönelik bir fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında Zonguldak ilinde bir bölgesel ısıtma sistemi şebekesi kurulması durumunda 40 bin konutun ısıtılabilme potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir.

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde elektrik nakil hatları ve trafosu yenilenerek enerji kaybının önüne geçilmiş ve yaklaşık %20 tasarruf sağlanmıştır. Yapılan yatırımla Bartın Organize Sanayi Bölgesinde enerji arzındaki dalgalanmaların önüne geçilerek mevcut işletmelerin üretim süreçlerinde devamlılık sağlanabilmektedir. Ayrıca proje, sanayi bölgesinin yeni yatırımlar için cazibe merkezi olmasını sağlamıştır.

Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi’nin doğalgaz altyapısı da yine ajans destekleri ile yenilenerek üretimde ve ısınmada kömür kullanımı kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçilmiş ve üretim süreçlerinde tasarruf sağlanmıştır.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et