Neler Yapacağız ?

Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Geri Kazanımını Sağlıyoruz

Bölgemizde plastik atıkların piroliz yöntemi ile bertaraf edilmesi ve geri kazanımı amacıyla geliştirdiğimiz bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projeyle TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde endüstriyel kirliliğin önlenmesi, sanayi tesislerinden çıkan evsel ve sanayi atıklarının bertaraf edilmesi ve bu atıkların ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek geri kazanılmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlanmasını amaçlıyoruz.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı Kuruyoruz

Karadeniz Ereğli ve Alaplı Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren imalat sanayi kuruluşlarının, yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayabilecek işgücünün temini için uzmanlaşmış ve nitelikli eleman yetiştirilmesini amaçlıyoruz.

Akıllı Enerji Laboratuvarı Kuruyoruz

Bölgemizde enerji verimli laboratuvar altyapısını güçlendirebilmek için Bartın Üniversitesinde yeni teknoloji makine ve ekipman sistemleri ile bir laboratuvar kuracağız. Bu laboratuvarda bölgenin öğrencileri ısı transferi, akışkanlar mekaniği, termodinamik, yenilenebilir enerji, iklimlendirme, soğutma sistemleri ve enerji verimliliği gibi alanlarda uygulamalar yapabilme imkanına sahip olacaklardır.

Çevreye Duyarlı Geri Kazanım Altyapıları İnşa Ederek Yatırım Ortamını Geliştiriyoruz

Alaplı Organize Sanayi Bölgesinin atık su arıtma ve yağmur hatları alt yapısını tamamlayarak, arıtma alt yapısının güçlendirilmesi için paket arıtma sistemi kuruyoruz. Böylece endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önüne geçiyor, organize sanayi bölgesinin potansiyel yatırımcılar açısından cazibesinin artırılmasına katkıda bulunuyoruz.

Safranbolu’da Atık Geri Kazanımını Sağlıyoruz

Safranbolu sanayi bölgesinde katı ve evsel atıkların geri dönüşümünü sağlamak üzere atık geri kazanımına yönelik geliştirmiş olduğumuz projeyi hayata geçiriyoruz. Sanayi bölgesinde cam, kağıt, karton, ambalaj, plastik, demir gibi katı atıkların ve restoranların kullanılmış sıvı yağları ile diğer evsel atıkların depolanacağı  bir alan bulunmamaktadır. Bu nedenle atıklar diğer çöplerle birlikte toplanmakta veya işletmeler tarafından çöp sahasına dökülmektedir. Proje çalışmaları ile sanayi bölgesinde geri dönüşümü sağlanabilecek katı atıklar için toplama odaları yapılarak burada toplanan atıklar günlük olarak geri dönüşüme kazandırılacaktır. Bu iyileştirme çalışmaları ile çevresel ve endüstriyel sürdürülebilirliğe katkı sağlamış olacağız.

Kdz. Ereğli’de Akıllı Elektrik Yönetim Sistemleri Kuruyoruz

Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirdiğimiz akıllı elektrik yönetim sistemi kurulumu projemiz ile sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanarak ilgili taraflara istenilen formatta sunulması amacıyla gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ile mevcut sistemden kaynaklı üretim ve verimlilikteki kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Proje sonucunda %5’lik bir kazanımla yıllık 6 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanmasını planlıyoruz.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et