22 Haziran 2021 - 563 Okunma

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 yılında yapılan BAKKA’ya ait “bakkakutuphane.org” ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ait “www.yatirimadestek.gov.tr “ sitelerinde yayınlanan "Deniz Salyangozu İşleme ve Deniz Ürünleri Soğuk Hava Depolama Ön Fizibilite Raporu” kapsamında tespit edilen bulgu, sonuç ve önerilere yönelik kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantı BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu’nun açılış konuşması ile başladı.

YERELDEKİ İLGİ VE BEKLENTİ BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI

Altunsu konuşmasında şunları söyledi; “Bölgemiz yaklaşık 140 kilometrelik sahil uzunluğu ve deniz sınır kapısı özelliği taşıyan mevcuttaki 3 adet limanı, yeni yapılan Fliyos Limanı ve balıkçı barınakları ile su ürünleri potansiyeli açısından önemli bir konumdadır. Sahil kesiminin geçim kaynaklarından biri olan su ürünleri ile yerel/yöresel ürünlerin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve markalaştırılması çalışmaları Yerel Kalkınma Fırsatları başlığı altında değerlendirip üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir husustur. Bu kapsamda zengin su ürünleri varlığı ve potansiyeline sahip olan ilimiz Bartın’ı özellikle bu hususta mercek atına almış bulunuyoruz. 59 kilometre deniz kıyı uzunluğu ve üç adet de balıkçı barınağı bulunan Bartın ilinde su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında denizel alanda hiçbir kurulu balık çiftliği, deniz mahsulleri işleme tesisi ve sektöre yönelik ihtiyaçları karşılayacak soğuk hava deposu bulunmamaktadır. İhtiyaçlardan yola çıkarak gerçekleştirilen çalışmada kapsamlı araştırmalar ve sektöre yönelik yatırımları yönlendirecek yatırım fizibilitesi hesaplamaları yapılmıştır. BAKKA olarak önümüzdeki dönemde su ürünleri sektörüne yönelik yatırımların çekilmesini ve Bartın Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Yasin Önder ve sektör temsilcilerinin de dile getirdiği gibi konu ile ilgili en az bir Mali Destek Programı üretilmesini temenni ediyoruz. Yereldeki ilgi ve beklenti bizi çok heyecanlandırdı. Konu bizzat Bartın Yatırım Destek Ofisimizin takibindedir. Umarız bu çalışma bizi güzel gelişmelere yönlendirir ve hayırlara vesile olur.”

Modaretörlük görevini yürüten Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik tarafından süreç ve çalışmalara dair bilgilendirmenin ardından çalışmayı gerçekleştiren STM Grup Yapı Danışmanlık Şirketi yetkilisi tarafından çalışma kapsamında tespit edilen bulgu, sonuç ve önerilere yönelik bir sunum gerçekleştirildi.  

Kalecik, “Ajansımız tarafından İldeki tüm paydaşların katılımı ile 2018 Yılında gerçekleştirilen sektör önceliklendirme çalıştayında tüm sektörler değerlendirilmiş ve Sektör Önceliklendirme Matrisi oluşturulmuştur.  Analizlerde, belirlenen öncelikli sektörlerden biri de su ürünleri sektörüdür. Bu sektörleri Ajansın kümelenme faaliyetleri, yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri, araştırma, raporlama ve fizibilite çalışmaları ve proje destekleri ile geliştirmeyi öngördüğü ve müdahale edilebilir sektörler olarak ele aldığını düşünmek ve gerçekleştirilen üç yıldız analizine bu çerçeveden bakmak yerinde olacaktır. Bugünkü toplantımızın konusu olan çalışmamız ile birlikte Sayın Valimiz Sinan Güner’in talimatları, Genel Sekreterimizin Koordinasyonu doğrultusunda kısa zaman zarfında belirlemiş olduğumuz öncelikli sektörlerin hemen hepsinde önemli çalışmalara imza atmış olduk” şeklinde konuştu. 

Toplantı BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu’nun konuşmaları ve katılımcıların görüş ve önerileri ile toplantı sona erdi.

 

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et