12 Haziran 2021 - 701 Okunma

Ajansımızın Doğa ve Kültür Turizminin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP) kapsamında başlattığı “TR81 Batı Karadeniz Bölgesi Endüstri Mirası Ögelerinin Araştırılması” çalışması tamamlanmıştır. Çalışma ile TR81 bölgesinde endüstriyel mirasın tespiti, kültürel ve çevresel yaşama etkilerinin bilimsel veriler ışığında sistematik incelenmesi ve korunmasına ilişkin bir doküman oluşturulmuştur. Raporda, dünyada, ülkemizde ve Batı Karadeniz Bölgesinde endüstriyel mirasın tarihsel gelişimi, endüstri mirasına konu alanlarda teknolojik durum ve gelişmeler, endüstri mirasının getirdiği sosyokültürel imkânlar, endüstri mirasının sanat ve edebiyata yansıması, kentleşme ve mimariye etkileri, bölgenin endüstriyel gelişimine ışık tutan yasa ve düzenlemeler ile endüstriyel miras konusunda uluslararası, ulusal ve bölgesel politika ve stratejiler gibi hususlara yer verilmiştir.

Çalışma, yoğun şehirleşme içerisinde yitip giden sanayi yapıları ve endüstri mirası ögelerini tespit etmeye, endüstriyel mirasın korunması hususunda yerelde farkındalık oluşturulmasına, mevcut ve atıl olan unsurlar ile gelecekte ortaya çıkacak endüstriyel yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve fonksiyon kazandırılması ile kent benliğinin korunmasına da katkı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma ile ayrıca bölgenin bu alandaki marka değerinin ortaya koyulması, bölgede yeni bir turizm türü olan endüstri mirası turizmine ev sahipliği yapması için bölgedeki aktörlerde farkındalık oluşturulması ve yerel halkın konu kapsamında bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda bölgenin endüstri mirası potansiyeli ve envanteri ortaya koyulmuş olup çalışma ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalara da ışık tutacak ve yol gösterici olacaktır.

Dokümana erişmek için tıklayınız.

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et