07 Temmuz 2021 - 593 Okunma

Bartın Valiliği koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Yılında hazırlanan “Bartın Arıt Havzası Gelişme Eksenlerinin Tespitine Yönelik Araştırma Raporu” sonuç ve önerilerinden yola çıkarak Bartın Valiliğince hazırlanan ve ilgili kurumlara tevdi edilen eylem planı kapsamında Arıt Havzası Aydınlar Köyünde havza muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin ÖNDER, Çalışma ve İşkurumu Müdürü Ali SOLAK, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali ÖZDEMİR,  il Kültür ve Turizm Müdürü Handan KARAKOÇ, Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali BOZKURT, Ticaret İl Müdürü Erhan ÖZCAN ve Arıt Havzası köy muhtarlarının katıldığı toplantıya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansını temsilen Genel Sekreter Dr. Lutfi ALTUNSU, Bartın YDO Koordinatörü Osman Bahadır KALECİK, Uzman Dr. Şahin Baş; Strateji Geliştirme Birimi Uzmanları Alper ERENLER ve Irmak ŞARKİR katılım sağlamıştır.

Modaretörlük görevini yürüten BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır KALECİK tarafından Arıt Bölgesinin gelişim planlaması çalışmasında Arıt Havzasını çekim merkezi haline getirmeye yönelik tespit edilen 3 adet eylem,  3 adet gelişim ekseni ve bu gelişim eksenlerinin hayata geçirilmesi için toplamda 11 adet faaliyet alanlarına dair bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.

İlk olarak, Arıt’ta sivil girişimlerin/örgütlenmelerin hayata geçirilmesi ve/veya mevcutların durumlarının iyileştirilmesinin bir ön koşul olduğu değerlendirilmiştir. Arıt’ın çekim merkezi olması için öngörülen 3 eylem ise şu şekilde ifade edilmiştir: Arıt Havzası’nın Bartın Galla Pazarı benzeri bir oluşum ile odundışı orman ürünleri, bal ve arıcılık ürünler gibi doğal ürünlerin de yer aldığı ürünlerin satış ve pazarlama noktası haline getirilmesi, İyi bir planlama ve seferberlikle  “Lavanta Kokulu Köy” hatta “Lavanta Kokulu Köyler Diyarı Arıt” gibi sloganlarla turizm başta olmak üzere, lavanta ürünleri ve arıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bir cazibe noktası haline getirilmesi, mevcut şenliklerin iyi bir organizasyon çerçevesinde etkin hale getirilmesi, yeni şenlik ve etkinliklerle Arıt’ın bir çekim merkezi haline getirilmesidir.

Belirlenen 3 adet gelişim ekseni ve bu gelişim eksenlerinin hayata geçirilmesi için toplamda 11 adet faaliyetin yer aldığı belirtilmiştir. Buna göre, Hayvancılığın ve Hayvancılığa Bağlı Ürünlerin Ticaretinin Geliştirilmesi Ekseni altında; Hayvancılık Destek Programlarından Daha Fazla Yararlanma, Hayvansal Ürünlerin Satış ve Ticaretinin Artırılması ve Kooperatifleşme Konusunda Farkındalığın Artırılması faaliyetleri yer almaktadır. Yine Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Artırılması Ekseni altında; Tarımsal Üretimin Artırılması ve Alternatif Ürünlere Yönelme; IFAD Projesi Kapsamında Planlanan Yatırımların Hayata Geçirilmesi, Tarım Danışmanlığı Sisteminin Tekrar Hayata Geçirilmesi ve Toprak Analizleri ve Alternatif Ürün Çalışmaları yer almaktadır. Son olarak Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Tanıtım ile Potansiyelin Katma Değere Dönüştürülmesi Ekseni içinde; Küre Dağları Milli Parkları İçerisinde Yer Alan Havzanın Altyapısının İyileştirilmesi, Turistik Tesisleşme İçin Yatırım, Havzada Turistik Alt Yapıyı Güçlendirecek Bir Ortak Yöresel Ürünler Pazarı Kurulması ve Havzanın Markalaşmasına Yönelik Tanıtım ve Pazarlama Çalışmaları.

Yapılan bilgilendirmenin ardından, bu gelişim ekseni ve önerilerden yola çıkarak Valilikçe hazırlanan eylemlerden sorumlu kurum amirleri söz alarak eylem planı kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdir. Toplantı gerçekleştirilmesi düşünülen diğer faaliyetlerin istişare edilmesinin ardından havza muhtarlarının görüş ve önerileri ile sona ermiştir.

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et