22 Mayıs 2024 - 478 Okunma

2024 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı 2. Dönem (Mart-Nisan) Sonuçları Açıklandı!

TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) turizm sektöründe yer alan aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2024 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı 5 Şubat 2024 tarihinde ilan edilmiştir. Turizme Yönelik Teknik Destek Programının öncelikleri “ekoturizm ve doğa sporlarında tanıtım ve markalaşmanın sağlanması; ekoturizm ve doğa sporlarında planlama, rotalama ve etkinlik geliştirilmesi, ekoturizm ve doğa sporlarında yer alan aktörlerde kurumsallaşma ve hizmet kalitesinin arttırılması, doğa ve kültür turizminin geliştirilmesi”  olarak belirlenmiştir.

Belirtilen amaç ve öncelikler doğrultusunda Ajansımıza Mart-Nisan döneminde sunulan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli olmuştur. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı 2. dönem başarılı asil ve yedek proje listesi aşağıda verilmiştir.

Mart-Nisan Dönemi Başarılı Proje Listesi

Asil Liste (Referans numarasına göre sıralıdır)

REFERANS NO

BAŞVURU ADI

BAŞVURAN KURUM

TR81/24/Turizm-TD/0014

Bartın Destinasyonu Dijital Arşivinin Güçlendirilmesi

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TR81/24/Turizm-TD/0015

Karadeniz Ereğli Bisiklet Farkındalık Eğitimi   

Bisiklet Sevenler Derneği

TR81/24/Turizm-TD/0016

Zonguldak Ekoturizm Rotaları

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TR81/24/Turizm-TD/0019

Karabük Ekoturizm ve Doğa Turizmi Sporlarının Geliştirilmesi

Safranbolu Kaymakamlığı

TR81/24/Turizm-TD/0021

Müze Köyün Turizme Açılan Kapası

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

Yedek Liste (Başarı puanına göre sıralıdır)

REFERANS NO

BAŞVURU ADI

BAŞVURAN KURUM

TR81/24/Turizm-TD/0018

Safranbolu Milli Egemenlik Konuk Evi Turizm Konseptinin Oluşturulması

Karabük Valiliği AB Proje ve Koordinasyon Merkezi

TR81/24/Turizm-TD/0013

Sürdürülebilir Turizm İçin Kozcağız Beldesinin Cittaslow Kriterlerinin Değerlendirilmesi      

Kozcağız Belediyesi

TR81/24/Turizm-TD/0022

Dijital Pazarlama Platformu Danışmanlığı

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası

 

Not: Asil listede yer alan projeler arasında sözleşmeden feragat eden olması veya kaynak oluşması durumunda yukarıda listelenen yedek projeler başarı puanı sırasına göre sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Başarılı değerlendirilen proje teklifleriyle sözleşmeler, bu ilanın ajans internet sitesinde yayınlanmasından itibaren en geç on iş günü içinde imzalanır. Bu süre içerinde başvuru sahiplerinin proje tekliflerinin;

 • Matbu başvuru dosyasını (paraflı, imzalı, mühürlü olacak şekilde başvuru formu, Ek-A ve Ek-B1/2)
 • Kimlik beyan formu
 • Proje yetkilisi değiştiyse yetkilendirme belgesi (Ek-B1/2)
 • Başvuru sahipleri için hazırlanan ve başvuru rehberinin ekinde sunulan matbu beyanname
 • Varsa diğer destekleyici belgeler

Ajansa teslim etmeleri gerekmektedir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı veya KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz.

Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme belgelerini sunmaması, eksik sunması veya sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmaması halinde başka herhangi bir işleme gerek kalmadan destek kararı iptal edilecektir. Mevzuat gereğince sözleşme imzalamaktan feragat eden veya süresi içerisinde evraklarını tamamlayamayan projelerin başvuru sahipleri aynı faaliyet için 1 yıl boyunca ajansa tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilir.

Başarılı bulunan proje sahiplerine KAYS üzerinden sözleşmeye davet bildirimi gönderilecektir. Proje sahiplerinin sözleşme evraklarını öncelikle KAYS’a yüklemeleri ve 1 asıl 1 kopya halinde hazırlamaları gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Sözleşme sonrası program uygulamasında gerekli evraklar

 • BAKKA Teknik Destek Nihai Rapor Formu
 • BAKKA Teknik Destek Eğitim Katılımcı Listesi
 • BAKKA Teknik Destek Eğitim Memnuniyet Anketi
 • BAKKA Teknik Destek Danışmanlık Görüşme Listesi
 • BAKKA Teknik Destek Danışmanlık Memnuniyet Anketi
 • BAKKA Eğitim Anket Sonuçları Analiz Formu
 • BAKKA Danışmanlık Anket Sonuçları Analiz Formu

 

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et