20 Nisan 2020 - 1261 Okunma

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” projesine ilişkin güdümlü proje desteği sözleşmesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sayın Sinan Güner ile Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Oğuz Fındık tarafından imzalandı.

Bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları yapabilmesi, katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması, bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirebilmesi için uygun fiziki alanların oluşturulması amacıyla ön çalışmaları başlatılan projenin geliştirme çalışmaları 2018 yılında tamamlanmıştı. Proje geliştirme çalışmalarını takiben 2019 yılında Karabük Üniversitesi tarafından proje başvurusu sunuldu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayını müteakip 17 Nisan 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvuru sahibi olduğu proje ile Karabük Üniversitesi kampüsünde bulunan ve brüt alanı 2.139 m² olan binanın teknoloji geliştirme bölgesi (teknopark) haline dönüştürülmesi; yatırımcıların, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerinin Ar-Ge yapabilecekleri alanların ve Ar-Ge odaklı ekosistemin oluşturulması, kümelenmenin sağlanması, teknolojik dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, kuluçka merkezleri ile Ar-Ge, sanayi ve demir-çelik sektöründe istihdamın arttırılması hedeflenmektedir. Toplam 3.999.713,03 TL bütçeli proje için BAKKA tarafından 2.999.713,03 TL hibe desteği verilecektir.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 2017 yılında Karabük Üniversitesi yerleşkesinde 15.023 m²’lik bir alanda kurulmasına karar verilmiştir. Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 02.08.2018 tarihinde kurulmuş ve bölge 16.08.2018 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteğiyle Karabük Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi” ile paydaşlar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve “birlikte üretmek” ortak hedefi doğrultusunda etkileşimin artırılması sağlanacaktır.

Karabük Üniversitesi TGB; yenilikçiliğe dayalı bir gelişme ve büyümenin ancak işletmelere teknoloji tabanlı rekabet gücünü kazandıracağı ve küresel pazarlarda da rekabet edebilme yeteneğine yönelik vereceği bilinç ile üretim odaklı bir TGB olarak, orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracatına odaklanarak bölgedeki üretim sektörü işletmelerinin geliştirilmesini ve bu süreçleri işletme içinde Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona dayalı olarak sürdürülebilir kılabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et