08 Mart 2024 - 1850 Okunma

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı 8 Mart 2024 tarihinde ilan edilmiştir. Program için son başvuru tarihi 30 Aralık 2024 saat 17.00 olup başvurular ikişer aylık dönemler halinde  Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır.

Kadın ve gençlerin istihdam ve girişimcilik odaklı mesleki gelişimi için tasarlanan programa yeni/ilave istihdam taahhüdü sunan işletmeler ile başvuru rehberinde tanımlı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan başvuru alınacaktır. Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde, özet bilgi aşağıda program künyesinde yer almaktadır.

Programa ilişkin düzenlenecek bilgilendirme ve eğitim toplantısı için ayrıca duyuru yapılacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

Ek-A Teknik Şartname Formu için tıklayınız.

EK-B Başvuru Sahibi ve Ortak için Yetkilendirme Kararları için tıklayınız.

Başvuru Sahibi Beyannamesi için tıklayınız. (Sözleşme aşamasında talep edilmektedir.)

 

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı

Referans No

TR81/24/MESLEK-TD

Sonuç Odaklı Program

Mesleki Gelişim Sonuç Odaklı Programı (MESLEK SOP)

Programın Genel Amacı

TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde kadınların ve gençlerin istihdam ve girişimciliklerini geliştirmek üzere bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve sosyal ve ekonomik yaşama entegrasyonunun sağlanması

Puan Avantajı

Teknik destek değerlendirme sürecinde aşağıdaki proje başvuruları puan avantajına (5 puan) sahip olacaktır.

  • Kadın veya genç istihdam taahhüdü sunan proje başvuruları 
  • Kadın veya genç girişimcilerin ya da mevcut yönetiminin çoğunluğunun kadın veya gençlerden oluştuğu kuruluşların sunduğu proje başvuruları

Program Öncelikleri ve Örnek Projeler

  1. Kadın veya Genç İstihdamını Artırmaya Yönelik Mesleki Beceri ve Kapasitenin Geliştirilmesi
  2. Başta Kadın Kooperatifleri Olmak Üzere Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi
  3. Kadınların veya Gençlerin Kırsal Girişimcilik ve Nitelikli Tarımsal Faaliyetlerde Rollerinin Artırılması

Program Bütçesi

2 Milyon TL

Proje Başına

Azami 250.000 TL

Azami Uygulama Süresi

6 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu kurum ve kuruluşları (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil), mahalli idareler (Belediye, İl Özel İdaresi, KHGB), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi bölgeleri (EB, SB, OSB, KSS) birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları (dernek ve vakıflar)
  • Yeni istihdam taahhüdü sunan kar amacı güden işletmeler

İlan Tarihi

8 Mart 2024

Başvuru Dönemleri ve Son Başvuru Tarihi

Mart-Nisan Dönemi

30 Nisan 2024, 17.00

Mayıs-Haziran Dönemi

28 Haziran 2024, 17.00

Temmuz-Ağustos Dönemi

29 Ağustos 2024, 17.00

Eylül-Ekim Dönemi

31 Ekim 2024, 17.00

Kasım-Aralık Dönemi

30 Aralık 2024, 17.00

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et