10 Haziran 2020 - 1023 Okunma

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 18 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi 10.06.2020 tarihi itibarıyla ilan edilmiştir.

Desteklenmesine karar verilen projeler için başvuru sahiplerinin, işbu ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde (01.07.2020) matbu başvuru formu ve ekleri, başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile Mali Kimlik Formlarını* Ajansa sunmaları gerekmektedir.

KAYS üzerinden yapılan çevrimiçi başvurularla uyumlu başvuru evrakının Ajansa sunulmasını takiben en geç 5 iş günü içerisinde başvuru sahibi yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Sözleşme imzalanmadan önce Ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç 10 iş günü içerisinde sözleşme evrakıyla birlikte Ajansa müracaat edip sözleşme imzalanmalıdır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Destek programımıza başvuruda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin bölgemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı MDP Süreç Bilgi Notu için tıklayınız.

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı MDP Asil Proje Listesi için tıklayınız.

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı MDP Yedek Proje Listesi için tıklayınız.

Matbu sözleşme belgeleri için tıklayınız.

* Proje özel hesabı ve gelir getirici hesap açılarak KAYS üzerinde Mali Kimlik Formu bölümü doldurulmalı, çıktı alınan form başvuru sahibi yetkilisi ile banka yetkilisi tarafından imza/mühür yapılmalıdır. Eş finansman için proje özel hesabı dışında bir hesap kullanmayı tercih eden başvuru sahiplerinin söz konusu hesap için de ikinci Mali Kimlik Formunu doldurmaları ve ilgili bankaya onaylattırmaları gerekmektedir.

NOT: 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı için Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14:00’da video konferans yöntemi ile yapılacak, asil ve yedek başvuru sahiplerine toplantıya erişim bilgileri ayrıca iletilecektir.

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et