31 Mayıs 2022 - 1928 Okunma

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı 31 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilmiştir. Programa imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler ile birlik ve kooperatiflerden başvuru alınacaktır. Başvurular ikişer aylık dönemler halinde  Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. 2022 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı için son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 Saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberi içeriğinde yer almaktadır.

2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, paydaşlarımızın katılımıyla 10 Haziran 2022 Cuma günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen sunum ile programın tanıtımı yapılmış olup başvuru koşulları, örnek proje konuları ve başarılı bir teknik destek projesi yazmak için ipuçları anlatıldı.

Bilgilendirme toplantısına ait sunum ekte yer almaktadır. 

TR81 Düzey 2 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) için başvuruların en son 30 Aralık 2022 saat 17.00’a kadar https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Referans No

TR81/22/YTD

Sonuç Odaklı Program

Filyos Havzası ve Hinterlandındaki Yatırım Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (FİLYOS SOP)

Programın Genel Amacı

TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesinde yerleşik işletmelerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları verimlilik, teknolojik dönüşüm ve uluslararasılaşma çalışmalarına mentorluk/danışmanlık (teknik destek) sağlanması amaçlanmaktadır.

Program Öncelikleri

  1. İhracat Odaklı Dış Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi (Uluslararası rekabetçilik ve dış ticaret kabiliyetlerinin geliştirilmesi, İmalat sanayinde hedef ürün ve pazarların tespiti ile dış ticaret faaliyetlerinin desteklenmesi, Yerli üretimi sağlanabilecek ürünlerin tespiti ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi)
  2. Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Geliştirilmesi (Üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, Kaynak verimliliği, Yeşil mutabakata uyum, Yalın üretim, Değer ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi, Ar-Ge, tasarım ve inovasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi, Dijital dönüşüm)
  3. Üretici Kooperatif ve Birliklerin Geliştirilmesi (Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaştırılması, Kalite, verimlilik, ürün geliştirme, paketleme, lojistik, e-ticaret ve pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi)

Program

Bütçesi

2.000.000 TL

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Başına Azami Destek

  • İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeler: 200.000 TL
  • Birlik ve Kooperatifler: 100.000 TL

Proje Süresi

6 ay

İlan Tarihi

31 Mayıs 2022

Başvuru Dönemleri ve Son Başvuru Tarihleri

Mayıs-Haziran Dönemi

30 Haziran 2022 Saat 17.00

Temmuz-Ağustos Dönemi

31 Ağustos 2022 Saat 17.00

Eylül-Ekim Dönemi

27 Ekim 2022 Saat 17.00

Kasım-Aralık Dönemi

30 Aralık 2022 Saat 17.00

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et