Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi, 15.06.2012 tarihli 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile 2012/1 numaralı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. 

Yeni teşvik sistemi ile aşağıdakiler amaçlanmıştır:

 * Bölgeler arası ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi,

* Üretim ve istihdamın arttırılması,

* Uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması,

* Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,

* Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların ve ürünlerin üretiminin arttırılması,

* Uluslararası rekabet gücünü arttıracak, araştırma – geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,

* Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile sağlanan destekler 01 Ocak 2012 tarihinden sonra yapılan başvurular sonucu teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli kılınmıştır.

Yeni teşvik sistemi dört farklı uygulamadan (ana bileşenden) oluşmaktadır;

1. Genel Teşvik Uygulamaları

2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3. Öncelikli Yatırımların Teşviki

4. Stratejik Yatırımların Teşviki

Yeni teşvik sisteminde bölgesel sınıflandırma, her bir ilin Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasından bağımsız olarak belirlenen bölgelerde yer alması yoluyla oluşturulmuştur, il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmiştir. 2011 yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasının esas alındığı teşvik sisteminde, Zonguldak ve Karabük 3. Bölgede, Bartın 4. Bölgede yer almaktadır.

 Teşvik unsurlarından bazıları bölgelerde aynı özellikleri sergilemekte, bazıları da her bir bölgede farklılık gösterebilmektedir.

Teşvik Sisteminde Özel Durumlar

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde "vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından" bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

  1. Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.
  2. Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.

Ayrıca;

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden aşağıdaki tabloda belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul İli hariç olmak üzere 1., 2. ve 3. Bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. Bölgede uygulanan, 4., 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL , diğer bölgelerde 500 Bin TL’dir.

Yatırım Teşvik Sistemi sunum için tıklayınız.

Yatırım Teşvik Sistemi notlar için tıklayınız.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi için tıklayınız.

Yatırım Teşvik Sistemi broşürü için tıklayınız.

Teşvik hesaplama aracına ulaşmak için tıklayınız.

Sanayi yatırımlarına verilen destekler için tıklayınız.

Hazine taşınmazlarının yatırımlara tahsisi rehberi için tıklayınız.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığımıza yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirme talepleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına posta yolu ile yapılmakta olup, gerekli doküman örneklerine aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

Yetkilendirme talebinin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

E-TUYS Yetkilendirme Klavuzu ve Genel Bilgiler için tıklayınız.

E-TUYS Yetkilendirme Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

E-TUYS Yetkilendirme Başvuru Taahhütname için tıklayınız.

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu için tıklayınız.

E-TUYS Kullanıcı Azilname Formu için tıklayınız.

E-TUYS Yatırımcı Bilgi Girişi Klavuzu için tıklayınız.

E-TUYS Kullanım Klavuzu için tıklayınız.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et
Linkedin'de
Takip Et