Yazı Boyutu

 

BARTIN

 

 

GENEL BİLGİLER:

 

Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Bartın ili 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74. ili olmuştur. Doğuda Kastamonu, batıda Zonguldak, güneyde Karabük ve kuzeyinde Karadeniz bulunur. 59 km. uzunluğunda sahil şeridine sahip olan ilin yüzölçümü 2.080 km2’dir. İl biri merkez olmak üzere 4 ilçeye sahiptir (Amasra, Kurucaşile Ulus). Bartın’a karayolu ile ulaşım batıda Çaycuma-Devrek (Zonguldak) Mergen-Yeniçağa (Bolu), güneyde de Safranbolu (Karabük)-Gerede (Bolu) üzerinden E-80 otoyolu ile E-5 Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktadır.

Bartın iline en yakın havalimanı, 38 km. uzaklıktaki Saltukova (Zonguldak) Havalimanıdır. Demiryolunun bulunmadığı ilde, daha çok yük taşımacılığında hizmet veren Bartın Limanı ise son üç yıldır kruvaziyer gemi ağırlamaktadır.  

 

 

 

 

Orman bakımından zengin olan ilin büyük bir kısmı Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Bartın Çayı Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM:

 

Bartın ili diğer bölge illeri gibi net okullaşma oranı açısından Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2013 TÜİK verilerine göre bölge genelinde kadın ve erkek okullaşma oranları arasında ciddi bir fark bulunmamaktadır.

 

2013 TÜİK verilerine göre ilde okuma yazma bilmeyen nüfus oranı %6 civarındadır. Okul mezuniyet oranlarına bakıldığında en fazla değeri %49 oranıyla ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarının aldığı görülmektedir. Bartın ilinin lise ve dengi ile yüksekokul-fakülte mezun oranı ise %21 ile bölge ortalamasının altındadır. Yüksek lisans ve doktora mezunları oranı %2 oranıyla oldukça azdır. Kadın okuryazarlığı ile kadınların bir okuldan mezun olma oranları ise erkeklere göre daha düşüktür.

 

6 Yaş Ve Üzeri Nüfus İçin İller Bazında Bitirilen Eğitim Düzeyi 2012 (%)

 

Bartın

TR81

Okuma Yazma Bilmeyen

6

6

Okuma Yazma Bilen-Okul Bitirmeyen

19

17

İlkokul Mezunu

27

26

İlköğretim Mezunu

22

19

Ortaokul ve Dengi Okul Mezunu

3

4

Lise ve Dengi Okul Mezunu

14

18

Yüksekokul-Fakülte Mezunu

7

8

Yüksek Lisans Mezunu

1

1

Doktora Mezunu

1

1

Bilinmeyen

2

2

Kaynak: TÜİK, 2013

 

Okul, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayıları bakımından ilde gözlenen sayılar Türkiye genelinin altındadır ancak önceki yıllara oranla bir artış yaşanmıştır. 2013 TÜİK verilerine göre 2012-2013 öğretim döneminde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Bartın diğer bölge illerine kıyasla daha iyi durumdadır.

 

 

 

 

Bölgede bulunan üç adet üniversiteden biri olan Bartın Üniversitesi 2008 yılında kurulmuştur. 2012 Yılı TÜİK verilerine göre üniversitenin 7.114 öğrencisi ve 315 öğretim elemanı bulunmaktadır. ÖSYM ve bölge üniversitelerinin verilerine göre, 2010-2013 döneminde Bartın üniversitesinin öğrenci sayıları neredeyse 2 katına çıkmıştır. Ayrıca üniversite bünyesinde 2 adet meslek yüksekokulu ve 3 araştırma merkezi yer almaktadır. Bartın Üniversitesi yeni kampüs alanı inşaatına başlanmıştır. Yeni kampüsün dünyada hızla benimsenen Yeşil Kampüs ilke ve kurallarına göre inşa edilmesi hususu üniversite tarafından temel politika olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

SAĞLIK:

 

Bölge illerinin tamamında aile hekimliği uygulamasına başlanmıştır. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması birimlerine bakıldığında Bartın’da 1 tane olduğu görülmektedir. Ayrıca Bartın’da 7 tane sağlık evi bulunmaktadır.

 

 

Bölge Hastane Kapasite Verileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölge genelinde yüz bin kişi başına düşen hastane sayısı Türkiye ortalamasının üzerindedir fakat Bartın ilinde ortalamanın altındadır. 

 

 

 

YERALTI KAYNAKLARI:

 

Bartın, sahip olduğu jeolojik yapı gereği özellikle taş kömürü ve endüstriyel hammadde yatakları için uygun bir oluşum ortamı sunmaktadır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde taş kömürü ile bazı endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır.

 

Yapılan çalışmalara göre bilinen metalik maden yatağı yoktur. Endüstriyel hammadde bakımından ildeki en önemli madenler başta kuvars kumu ve kuvarsit olmak üzere şiferton ve dolomittir. Şiferton yatakları Amasra ilçesinde yer alırken, Kurucaşile ilçesi kuvars kumu, kuvarsit ve dolomit bakımından önem arz etmektedir. Bartın İlinde endüstriyel hammaddeler ve taş kömürünün dışında bilinen metalik maden ve jeotermal kaynak bulunmamaktadır.

Bartın ili Maden Rezervleri

CİNSİ(TON)

BARTIN

TR81

Kuvars kumu

7.462.500

1.859.653.130

Kuvarsit

46.630.000

1.046.792.600

Taş kömürü

407.009.527

1.313.515.867

Dolomit

-

639.405.000

Feldspat

-

223.250.000

Şiferton

64.998.857

134.308.102

Fosfat

-

47.006.000

Boksit

-

9.336.250

Manganez

-

47.700

Bentonit

-

40.000

Traverten

-

7.362.700 mᶾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: MTA, 2010, TTK, 2013

 

 

 

ULAŞIM:

 

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) ve Deloitte tarafından 2010 yılında hazırlanan İller arası Rekabetçilik Endeksi’ne göre Bartın ilinin endeksleri ve sıralamadaki yeri yıllar itibariyle devamlı olarak yükselmiştir.  

 

Erişilebilirlik Açısından Bartın

 

2009-2010

2008-2009

2007-2008

İL

Endeks Değeri

Sıra

Endeks Değeri

Sıra

Endeks Değeri

Sıra

BARTIN

34,23

44

29,60

47

23,52

58

İSTANBUL

94,58

1

94,36

1

93,48

1

TÜRKİYE ORTALAMASI

35,45

 

34,61

 

33,87

 

Kaynak: URAK 2010

 

Bartın, Ankara-İstanbul otoyoluna 139 km mesafededir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan 2035 hedefleri arasında ise Bartın-Bolu otoyol hattı da bulunmaktadır.

2012 yılı sonu itibariyle bölgede toplam 324 km bölünmüş yol bulunmaktadır. Bölgede karayolu ağı iyileştirme çalışmaları kapsamında Bartın-Kurucaşile arasındaki kesimlerde bölünmüş yol çalışmaları devam etmektedir. Bartın-Karabük, Bartın-Boğaz, Kurucaşile-Cide kesimleri arasında ihale edilecek bölünmüş yol projeleri mevcuttur.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında bölgedeki çalışmalar halen devam etmektedir. Hopa’dan başlayıp Sinop’a kadar çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı hat Kurucaşile, Bartın, Filyos, Zonguldak ve Ereğli istikametinden geçerek üçüncü boğaz köprüsüne ulaşacaktır. Bu doğrultuda yapımına başlanan tüneller arasında Kurucaşile-Bartın yolu arasındaki tünel de yer almaktadır.

 

Yurtdışı Bağlantılı Ro-Ro Hatları

Bartın Irmağı, üzerinde 500 tonluk gemilerle Karadeniz’den kente kadar ulaşım yapılabilen en düzenli akarsudur. Bartın Irmağı’nda akış hızının çok az oluşu ve çok derin olması nedeniyle nehirde ulaşım kolay sağlanabilmektedir. Irmağın Karadeniz’e bağlandığı noktada Bartın Limanı yer almaktadır. Yolcu ve yük taşımacılığı potansiyellerine sahip olan ırmak, sık sık taşma riskine sahiptir. Yukarı havzalarında toprağın su tutma kapasitesinin az olması,  orman alanlarına müdahale edilmiş olunması ve akarsu yataklarının ıslah edilmemesi yaşanan taşkın olaylarının temel sebepleridir. Havzadaki taşkınlardan korunmak amacıyla “Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı Projesi ”ne başlanmıştır.

 

 

EKONOMİK YAPI:

 

 

İstihdam

 

Mevsimsellikten arındırılmış seriler itibarıyla Ocak 2013’de Bartın’da  kayıtlı istihdam  36 bin 973 kişidir. Mevsimsellikten arındırılmış seriler itibarıyla Ocak 2013’de Bartın’da sigortalı ücretli çalışan sayısı 24 bin 408 kişidir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kayıtlı ücretli istihdamı Bartın’da yüzde 11,8 artış göstermiştir. Böylece Bartın ilinin Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış yakalamış olduğu görülmektedir. Bartın istihdamın Türkiye geneli ile uyumlu bir yapı izlediği söylenebilir. Ocak 2013 dönemi itibariyle Bartın’ın endeks değeri Türkiye ortalamasından 10,1, puan üstündedir. 

 

 

 

Ocak 2013 dönemi itibariyle Bartın’da kamu çalışanı sayısı (4/c)  geçen senenin aynı dönemine göre 359 kişi artarak 7 bin 560 kişi olmuştur. Bartın ili kamu çalışanı sayısında Mart 2009’da 100 olan endeks değeri Ocak 2013’de 117,4 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle Bartın baz dönem olarak alınan Mart 2009’dan bu yana endeks değerini 17,4 puan artırmıştır. SGK’dan alınan verilere göre Bartın’da kamu istihdamı Mart 2009-Ocak 2013 arasında 100-120 bandı arasında seyretmiştir.

Bartın’da kadın istihdamı Ocak 2013 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak 6 bin 229 kişi olmuştur. Söz konusu dönem itibariyle Bartın Türkiye ortalaması olan yüzde 11.5’in üzerinde bir artış oranı yakalamışlardır. 

Sigortalı Ücretli Çalışan Sayısı bakımından istihdam edilen kadınların ilin toplam istihdamı içindeki payı Bartın’ında yüzde 25,5 olarak gerçekleşmiştir. Kadın İstihdamında Ekim 2008’de 100 olan endeks değeri Ocak 2013’de Bartın’da 148,5 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle baz dönem olarak alınan Ekim 2008’den bu yana endeks değerini 48,5 puan artırmıştır. 

 

 

 

Madencilik

 

 

Zonguldak haricinde kömür çıkarımı yapılan diğer il Bartın’dır. Bartın’da üretim konusu kömür olan esas işletme yine TTK’ya bağlı olan Amasra Taş kömürü İşletme Müessesesi’dir. Taşkömürü ve TTK bölgenin madencilik sektörü karakterini ve istihdam yapısını belirlemekte ve ağırlığını korumaktadır.

Bartın ili  Madencilik Faaliyetinde Bulunan İşletmeler

 

BARTIN

TR81

 

İşletme

İstihdam

İşletme

İstihdam

 

 

 

 

 

Kömür

2

1391

57

16.279

Mermer

4

127

12

181

Kırma / Doğal Taş

5

217

13

316

Kuvars Kumu

-

-

1

30

Dolomit

-

-

1

69

Boksit

 

 

1

2

  • Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, 2013

 

TTK, Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine tahsis edilen toplam 6.885 km2’lik taş kömürü havzasında, kurum tarafından çalışılması ekonomik görülmeyen ve yatırım yapılması düşünülmeyen sahalardaki mevcut rezervlerin ülke ekonomisine kazandırılması amacı ile 1988 yılında rodövans uygulamasına başlamıştır. 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerle, özel sektörün Zonguldak Havzası’nda rodövans yoluyla üretim yapmasının önü açılmıştır. Hâlihazırda; Amasra’da 4 olmak üzere toplam 24 saha özel sektöre devredilmiş durumdadır. 

 

 

 

Tarım

 

Batı Karadeniz Bölgesinde en fazla tarım alanına sahip il Bartın’dır. Batı Karadeniz Bölgesinde engebeli bir coğrafi kesimde yer alan ilin büyük bir bölümünü yükseltiler meydana getirmektedir. İlin %29’luk bölümünü tarım arazileri oluşturmaktadır.

 

 

 

İlde sebze üretimi daha çok iç tüketime yönelik yapılmaktadır. Son yıllarda örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaşması ile ticari anlamda yapılan üretim artmaktadır. İl genelinde sebzeler içerisinde en fazla yetiştiriciliği yapılan sebze domates olup bunu sırasıyla hıyar, lahana, biber ve fasulye izlemektedir. İl genelindeki meyve alanları dağınık bir yapı arz etmekle birlikte, fındık ve son yıllarda gelişmekte olan ceviz bahçeleri haricinde bahçe sayıları oldukça düşük bir düzeydedir. İlde en çok üretilen meyve çeşidi fındıktır. Fındık üretimini ceviz ve elma izlemektedir.

Örtü altı üretim son yıllarda önem kazanmıştır. Bu kapsamda en çok merkez ilçeye bağlı köyler olmak üzere, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinin köylerinde de örtü altı tarım faaliyetleri sürdürülmektedir. İlde toplam 4.490 örtü altı işletmesi mevcuttur.

 

Bartın Örtü Altı Üretim

İlçe Adı

KÖY SAYISI

İŞLETME SAYISI

TOPLAM (Da)

Merkez

117

3.896

1.492

Amasra

28

260

30

Kurucaşile

24

120

35

Ulus

60

214

50

Toplam

229

4.490

1.607

Kaynak: Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2012

 

Bölge genelinde bitkisel üretimde olduğu gibi hayvansal üretimde de coğrafi ve yerel şartlardan doğan kısıtlar söz konusudur.

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinden sonra bölgede ikinci sırada büyükbaş hayvan varlığı gelmektedir. Kanatlı ve büyükbaş hayvan varlığı dağılımı sırasıyla Zonguldak,  Bartın ve Karabük şeklindedir.

 

Bartın işi Hayvan Varlığı Dağılımları

 

Büyükbaş

Küçük Baş

Kanatlı

Arı

Bartın

56.222

4.522

828.163

25.381

TR81

168.682

38.966

4.794.060

73943

Kaynak: Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, 2012

 

Batı Karadeniz Bölgesi’nde en çok üretimi gerçekleştirilen hayvansal ürün süttür. Süt haricinde yumurta, kırmızı et ve deri üretilen diğer hayvansal ürünlerdir. Bartın ilinde süt ve süt ürünleri üretimi yoğun olarak gerçekleştirilmektedir.

Bartın illerinde balıkçılık faaliyetleri nispeten gelişmiştir. Bölgede su ürünlerinin % 99’u denizden karşılanmaktadır, mevcut tatlı su potansiyelinin kullanımı ise yeterli değildir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere ilde 1.764 balıkçı bulunmaktadır. 

 

Balıkçılık Kıyı Yapısı Bulunan İllerde ve İç Sularda TKİB Tarafından Ruhsatlandırılmış Balıkçı Gemisi ve Gerçek Kişiler

 

Balıkçı Gemisi (adet)

Barınak Sayısı*(adet)

Balıkçı Gemisi/Balıkçılık Kıyı Yapısı

Balıkçı (gerçek kişi)

Balıkçı / Balıkçılık Kıyı Yapısı

Bartın

273

4

68

1764

441

 

 

 

 

 

 

Kaynak: DLH, 2011

 

 

  • Turizm

 

Bartın ilinde turizm faaliyetlerinin en yoğun olduğu ilçe Amasra’dır.  1940’lı yıllarda Karabük Demir-Çelik Fabrikası işçilerinin sayfiye yeri olarak kullanmaya başlaması ile tanınmaya başlayan Amasra, 2000’li yıllardan itibaren dünya turizm taleplerindeki gelişmeler ve Safranbolu’nun önemli bir kültür turizmi destinasyonu haline gelmesiyle yükselen bir grafik çizmeye başlamıştır. 

 

 

 

Çakraz ise bir başka turistik destinasyondur. Tarihteki ismi kızıl manasına gelen Erythinoi’dir. Çakraz plajının uzunluğu 1,5 km’dir. Bartın ve çevresinin turizm potansiyeli yüksek olan plajlarındandır. İnce kumlu çok güzel bir koya ve plaja sahiptir.

 

 

 

Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli tabiat alanlarından birisi Küre Dağları üzerinde yer alan ve Bartın ile Kastamonu il sınırları içerisinde kalan Küre Dağları Milli Parkı’dır (KDMP). Parkın idarî olarak etrafında bulunan ilçe merkezleri Bartın’a ait olan Ulus, Kurucaşile ve Amasra ile Kastamonu’ya ait olan Azdavay, Pınarbaşı ve Cide ilçeleridir. Sahip olduğu değerler dolayısıyla 2000 yılında “Milli Park” statüsü alan KDMP, korunması amaçlanan biyolojik çeşitliliklerin güvence altına alınması için kullanılan “tampon bölge” kavramının da gündeme gelmesine sebep olmuştur. Bunların yanı sıra KDMP, Avrupa'nın olağanüstü doğal güzellikleri ile turizm arasında karşılıklı denge ve uyuma dayalı bir korunan alanlar ağı oluşturmak suretiyle korunan alanların yönetiminde kalitenin arttırılmasını tevsik eden bir sivil toplum kuruluşu olan ve adını Korunan Alanlar Ağı (Protected Area Network) kısaltmasından alan PAN Parks’ın Türkiye’de kabul ettiği ilk alan olma özelliğine de sahiptir.

 

 

 

 

Not: Bartın İli Turizmi hakkında daha detaylı bilgiye "http://turizmbolgesi.com" adresinden ulaşılabilir. 

 

 

Sanayi

 

Sanayi sicil kayıtlarına göre, Bartın İlinde kayıtlı 125 işletmede çalışan personel sayısı 8.733 kişidir. Sanayide çalışanların, % 37’si tekstil ve konfeksiyon sanayi, % 24’ü Kimya, Kömür ve Plastik Sanayi ve % 14’ü taş ve toprağa dayalı sanayi sektörlerinde istihdam edilmektedir.

 

 

 

Orman ürünleri sektörü, düşük teknoloji, sermaye ve emek yoğun faaliyet gösteren işletmelerin hâkim olduğu bir sektördür. Batı Karadeniz Bölgesi, gerek orman alanlarının genişliği, gerekse orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletme yoğunluğu nedeniyle Türkiye’nin önemli ürün sağlayıcıları arasında yer almaktadır.  Sektörde faaliyet gösteren işletmeler genellikle tomruk, kereste ve parke imalatı yapmaktadırlar.

 

Bartın’daki orman ürünleri sektörü işletmelerinin toplam işletmeler arasında oranı yüzde 5’tir. Şehir sanayi işletmeleri açısından oldukça düşük seviyededir ve sanayisi az gelişmiş il olarak sınıflandırılmaktadır. (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012) Bartın’da 1997’de kurulan Borüs Bartın Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kereste ve parke sektöründe önemli kuruluşlar arasında değerlendirilmekteyken şu an ticari hayatına devam etmemektedir.

 

 

Dış Ticaret

 

a-İhracat:

Bartın bölge illeri içinde en az ihracat yapan ildir. Buna rağmen ilin ihracatı 2000 yılında 2 Milyon ABD Doları seviyesindeyken 2011 yılında ilin kendi rekorunu kırarak 20 Milyon ABD Doları seviyesinin üzerine çıkmıştır. İlin bölge payı genel olarak %3-%4 seviyelerinde bulunmaktadır. Bartın İlinde 2011 yılı verilerine göre 17 adet kayıtlı ihracatçı firma bulunmaktadır. İhracatçı firma başına yaklaşık 1 Milyon 213 Bin ABD Doları ihracat yapılmaktadır. Kişi başına 110 ABD Doları ihracat ortalamasıyla il, Türkiye’deki iller sıralamasında 60. sırada bulunmaktadır.

 

 

 

Bartın İlinin ihracatına yön veren sektörler bölgenin diğer illeri olan Karabük ve Zonguldak İlinden farklıdır. Diğer iki ildeki gibi çok baskın bir sektör bulunmamakla birlikte hazır giyim ve konfeksiyon sektörü %39’luk payı ile ilk sırada bulunmaktadır. Bu sektörü, %20’lik payı ile Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü takip etmektedir. İlk beş sektörün il ihracatındaki toplam payı yaklaşık %87’dir .( TİM, İller Bazında Sektör Rakamları, 2012)

Bartın ilinden 2012 yılında 33 farklı ülkeye ihracat yapılmıştır. Bu ülkeler arasında il ihracatının yaklaşık %55’lik kısmını gerçekleştiren Almanya en fazla ihracat yapılan ülke olarak ön plana çıkmaktadır. Almanya’yı, ’lik payıyla Türkmenistan takip etmektedir. Türkmenistan’ın ardından Irak, Gürcistan ve Azerbaycan gelmektedir.   Bartın’dan komşu ülkelere yapılan ihracat önemli bir yer tutmaktadır. Söz konuş beş ülkenin ihracat toplamı, ilin ihracatının yaklaşık %79’unu oluşturmaktadır.

 

b-İthalat

Bartın İlinin ithalattaki bölge payı 10 yıllık süreç içerisinde neredeyse hiç değişmemiş ve %1’lik seviyesini korumuştur. Bartın İlinde 2011 yılı verileri incelendiğinde 20 adet ithalatçı firma bulunduğu görünmektedir. İthalatçı firma başına 742 Bin ABD Doları ithalat yapılmıştır. Kişi başına ithalat ise 79 ABD Doları seviyesindedir.

 

 

 

Yatırım

 

Ülke nüfusunun %1,34’üne sahip olan bölgede mevcut yatırımlar ülke genelinin %0,7’si düzeyindedir. Kamu yatırımlarının yurt içi dağılımına bakıldığında bölgenin yeterli payı alamadığı görülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektörler bazında dağılıma bakıldığında yalnızca iki sektörde Türkiye ortalamalarının üzerinde yatırım yapıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki madencilik yatırımlarıdır:  Ülke genelinde toplam madencilik yatırımları içerisinde bölge yatırımları %5,58’lik bir paya sahiptir. Bu oranın yüksek olmasında bölgenin madencilik sektörünün gelişmiş olmasının payı büyüktür. Bartın ili yatırımları, taşkömürü maden ocaklarının ilde bulunması nedeniyle bu yatırımdan en fazla pay alan bölge ili Zonguldak’tan sonra ikinci gelmektedir.

Ayrıca Bartın ili, bölgede kamu yatırımlarından ikinci fazla pay alan sektör %2,16’lık oranla turizmde en fazla pay alan il olmuştur. Bunda Amasra gibi bir değere sahip olması önemli bir etken olmuştur.

 

 

 

 

2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de faaliyette bulunan 33.843 uluslararası sermayeli şirketten 18’i bölgede yer almaktadır.  Uluslararası sermayeli şirketlerin 3 tanesi Bartın’da faaliyet göstermektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir hariç tutulduğunda illerin ortalama toplam mevduat durumlarına göre Bartın ortalamanın altındadır.

 

Toplam Mevduat

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2013

 

Aynı şekilde 3 büyük şehrin tasarruf mevduatı hariç tutularak hesaplanan ülkenin tasarruf mevduatı ortalaması 2.321.575.000 TL’dir. Bartın ilinin, 918.914.000 TL ile Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir.

 

Tasarruf Mevduatı

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2013

 

 

 

 

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2013