Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Yılı “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” 8 Ocak 2018 Pazartesi günü itibarıyla ilan edilmiştir. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, başvuru rehberinde tanımlı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır.

 

2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

“TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 12.000.000 TL’dir.

 

2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri:

Öncelik 1: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yönelik fiziki altyapı çalışmaları

Öncelik 2: Alternatif turizmin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları

olarak belirlenmiştir.

 

Destek Tutarları ve Son Başvuru Tarihleri

 

Programın Adı

Destek Alt Limiti

Destek Üst Limiti

Toplam Bütçe

Son Başvuru

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

250.000 TL

1.000.000 TL

12.000.000 TL

KAYS Girişi:                           02/04/2018 Saat 23:59

 

Taahhütnamenin

İmzalanması

(e-imza/ıslak imza):  

06/04/2018  Saat 18:00

 

 

Başvuruların KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmesi için son tarih 2 Nisan 2018 Cuma günü saat 23:59’dur. KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Çevrimiçi gönderilen başvurular için KAYS üzerinden otomatik taahhütname üretilmektedir. Üretilen taahhütname elektronik imza ile imzalanmalıdır.   Elektronik imza kullanmayan başvuru sahipleri için taahhütnamelerin yetkili kişi(ler)ce ıslak imza ve mühür yapılarak başvuru merkezlerine teslimi için son tarih 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan veya elektronik imza ile imzalanmayan taahhütnamelere ilişkin projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

NOT: 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında matbu proje başvuruları alınmamaktadır. Matbu başvurular yalnızca sözleşme imzalamak üzere davet edilecek proje sahiplerinden sözleşme aşamasında talep edilecektir.

 

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başvuru rehberini incelemek için tıklayınız.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başvuru rehberini indirmek için tıklayınız.

Küçük Ölçekli Altyapı​ Mali Destek Programı Yetkilendirme Kararı için tıklayınız.

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları takvimi için tıklayınız.

2018 yılı Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.

 

2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Asil Proje Listesi için tıklayınız.

2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Sözleşme İmzalanan Proje Listesi için tıklayınız.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.