• Kayırmacılıktan uzak, işe göre adam felsefesini edinmiş bir seçme değerlendirme yöntemi uygulamak
  • Personeli ve ajansı geliştirme amaçlı teknik ve kişisel gelişim odaklı eğitim programları düzenlemek
  • Mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranılmasını sağlamak
  • Kurum aidiyetini artırıcı düzenlemeler yapmak
  • Motivasyonu yükseltici organizasyonlar düzenlemek
  • Personel memnuniyetini düzenli periyotlarda ölçümlemek ve sonuçların iyileştirilmesini sağlamak
  • Personel performansını ölçümleyerek sonuçlara göre iyileştirmeler ve ödüllendirmeler gerçekleştirmek
  • İnsan kaynakları ile ilgili uygulanan sistemleri sürekli iyileştirmek