• Kalite Politikası
  • İlgili mevzuat ve standartlara uymak
  • Dış paydaş memnuniyetini sağlamak
  • Çalışan memnuniyetini ve niteliğini arttırmak
  • Araştırma ve planlama faaliyetlerinde aktif olmak
  • Tüm taleplere hızlı dönüş sağlayabilmek
  • Çok taraflı işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinde etkin olmak
  • Kurum itibarını artırıcı çalışmalar yapmak
  • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getiren
  • Tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olabilmek Kalite Politikamızın temelini oluşturmaktadır.
 • Vizyon ve Misyonumuz

 • İnsan Kaynakları Politikamız
  • Kayırmacılıktan uzak, işe göre adam felsefesini edinmiş bir seçme değerlendirme yöntemi uygulamak
  • Personeli ve ajansı geliştirme amaçlı teknik ve kişisel gelişim odaklı eğitim programları düzenlemek
  • Mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranılmasını sağlamak
  • Kurum aidiyetini artırıcı düzenlemeler yapmak
  • Motivasyonu yükseltici organizasyonlar düzenlemek
  • Personel memnuniyetini düzenli periyotlarda ölçümlemek ve sonuçların iyileştirilmesini sağlamak
  • Personel performansını ölçümleyerek sonuçlara göre iyileştirmeler ve ödüllendirmeler gerçekleştirmek
  • İnsan kaynakları ile ilgili uygulanan sistemleri sürekli iyileştirmek