• İlgili mevzuat ve standartlara uymak
  • Dış paydaş memnuniyetini sağlamak
  • Çalışan memnuniyetini ve niteliğini arttırmak
  • Araştırma ve planlama faaliyetlerinde aktif olmak
  • Tüm taleplere hızlı dönüş sağlayabilmek
  • Çok taraflı işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinde etkin olmak
  • Kurum itibarını artırıcı çalışmalar yapmak
  • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getiren
  • Tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olabilmek Kalite Politikamızın temelini oluşturmaktadır.