T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı  

2010-2018 Yılları Mali Destekleri  Başarılı Proje Listeleri

 

BAKKA 1 Mart 2010 tarihi itibariyle personelin göreve başlaması ile fiilen faaliyetlerine başlamıştır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) da faaliyette bulunduğu TR81 Düzey 2 Bölgesi, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin ekonomik ve sosyal kalkınması hedefiyle mali destek programlarıyla potansiyel paydaşlarına sunulan proje teklifleri üzerinden hibe desteği sunmuştur. Mali destekler; proje teklif çağrıları, doğrudan faaliyet desteği (2016 yılı itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.) ve güdümlü proje desteği alternatifleriyle doğrudan finansman desteği kapsamında sunulmaktadır.

BAKKA, bugüne kadar KOBİ’lerin projelendirdikleri üretim ve turizm sektörlerinde modernizasyon, kapasite artışı ve ar-ge faaliyetlerini %50’ye kadar hibe, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelendirdikleri sosyal kalkınma ve yöresel değerler odağındaki faaliyetlerini %90’a kadar hibe ve yine kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelendirdikleri altyapı faaliyetlerini %75’e kadar hibe ile desteklemeye yönelik programlar yürütmüştür.

Bu kapsamda 2010-2018 yılları arasında 6’sı doğrudan KOBİ’lerin, 4’ü sosyal kalkınmaya yönelik kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların ve 3’ü de küçük ölçekli altyapı yatırımlarına yönelik yine kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına yönelik toplamda 13 mali destek programı yürütmüştür.

Yürütülen 13 mali destek programı kapsamında değerlendirme süreçlerinden geçerek başarılı bulunan asil ve yedek projelere ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır:

 

BAKKA, mali destek programlarının yanı sıra bölgede acil nitelikli analiz ve fizibilite çalışmalarına % 100 oranında geri ödemesiz destek sunan doğrudan faaliyet desteği programları da yürütmüştür. Bu kapsamda BAKKA 2011-2014 yılları arasında 4 Doğrudan Faaliyet Desteği Programını başarıyla tamamlamıştır.

 

2011-2014 yılları arasında değerlendirme süreçlerinden geçerek başarılı değerlendirilen doğrudan faaliyet desteği tekliflerini görüntülemek için tıklayınız.

 

BAKKA doğrudan finansman yöntemi ile güdümlü proje desteği de sunmaktadır. Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Bu projelerin amacı; bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesidir.

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından başarılı değerlendirilen güdümlü proje teklifleri aşağıda listelenmektedir:

  • TR81/14/GPD/0001 Referans Numaralı Bartın Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın Üniversitesi ve Bartın İl Özel İdaresi işbirliği ile Ajansımıza sunduğu “Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi Projesi-BİM” (Tamamlandı)
  • TR81/15/GPD/0002 Referans Numaralı Bartın Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Ajansımıza sunduğu “KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi Projesi-KTEP” (Feshedildi)
  • TR81/16/GPD/0001 Referans Numaralı Zonguldak İl Özel İdaresi’nin Ajansımıza sunduğu “Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı” Projesi (Uygulama Sürecinde)