5176 sayılı Kanun'a dayanarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince; kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere bir kurul etik kurul kurulmuş olup aşağıda isimleri belirtilen Ajans personeli görevlendirilmiştir.

 

     Adı Soyadı    Unvanı
Başkan     Elif ACAR    Genel Sekreter Vekili
Üye Mehmet ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Başkanı
Üye Perihan ÖZYILMAZ İnsan Kaynakları Sorumlusu
Yedek Üye Recep Serkan ALKAN İdari Mali İşler Birimi Başkanı
Yedek Üye Ümran ÖZTÜRK Uzman
Yedek Üye        Metin YÖRÜK Uzman