Dedeoğlu Köyünde Güneş Enerjisi Sistemi ve Değirmen Bağlantısının Kurulması Mal Alımı

A- A+
 • Dedeoğlu Köyünde Güneş Enerjisi Sistemi ve Değirmen Bağlantısının Kurulması Mal Alımı
  Kurum Ünvanı S.S. Devrek Merkez Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
  Proje Adı Dedeoğlu Köyünde Güneş Enerjisi Sistemi ve Değirmen Bağlantısının Kurulması Mal Alımı
  İşin Adı Dedeoğlu Köyünde Güneş Enerjisi Sistemi ve Değirmen Bağlantısının Kurulması Mal Alımı
  Son Teklif Tarihi – Saati 22 Kasım 2018 Perşembe - Saat: 17:00
  İhale Türü – Usulü Açık İhale
  İlgili Personel Saniye UYSAL
  Telefon 0536 236 3109
  Adres Yeni Mahalle Mekekler Sk. No:2/A Devrek/ZONGULDAK
  İhale Sonucu

  ZEYİLNAME-1

   S.S. Devrek Merkez Dedeoğlu Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 29.11.2018 Perşembe günü saat 10.00 da ihalesi yapılmak üzere ilana çıkılan Dedeoğlu Köyü’nde Güneş Enerjisi Sistemi ve Değirmen Bağlantısının kurulması için mal alımı işine ait ihale dosyasında bulunan Teknik Şartname bölümüne;

  2

  Konstrüksiyon

  Tip: Galvanizli

  Malzeme: Çelik

  Montaj aparatları, somun vida tutucu dahil.

  Araziye Çakılması ve monte edilmesi dahil.

  1

  Takım


  eklenmiştir. Bu sebeple konstrüksiyon yapımına ait istekliler tarafından teklif edilen teknik özellikler zeyilname ile değiştirilen Teknik Teklif Mektubunda, fiyat teklifleri ise zeyilname ile değiştirilen Mali Teklif Formunda belirtilecektir. Zeyilname ile değiştirilmiş İhale Dosyasının son hali ektedir.

  Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberi’nin İsteklilere Talimatlar bölümünün 14. Maddesine “İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

  Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

  Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.” hükmü uyarınca hazırlanan zeyilname kapsamında yapılan değişiklik sebebiyle tekliflerin hazırlanmasında ek süreye ihtiyaç duyulabileceği değerlendirilerek ihalenin 06.12.2018 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına karar verilmiştir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  S.S. Devrek Merkez Dedeoğlu Çolakpehlivan

  Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi