KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi Projesi – KTEP Mobilya Tefrişatı Mal Alımı

A- A+
 • KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi Projesi – KTEP Mobilya Tefrişatı Mal Alımı
  Kurum Ünvanı Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
  Proje Adı KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi Projesi – KTEP Mobilya Tefrişatı Mal Alımı
  İşin Adı LOT-2: KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi Projesi – KTEP Mobilya Tefrişatı Mal Alımı
  Son Teklif Tarihi – Saati 11 Nisan 2018 Çarşamba - Saat: 14:30
  İhale Türü – Usulü Açık İhale
  İlgili Personel Birkan ÜNGÖREN
  Telefon 0370 412 76 79 Dahili: 15
  Adres Karabük Belediyesi İhale Toplantı Salonu – Bayır Mah. Menderes Cad. No:4 Kat:2 Merkez/KARABÜK
  İhale Sonucu

  İHALE SONUCU: MAL ALIMI İHALE SONUÇ İLANI


  KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

   

  KARORSAN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ – KTEP 

  1. Yayın Referansı 
  TR81/15/GPD/0002/LOT1

  TR81/15/GPD/0002/LOT2

  TR81/15/GPD/0002/LOT3

  TR81/15/GPD/0002/LOT4

   


  2. Yayın Tarihi 
  13.03.2018


  3. Lot Numarası ve Başlığı 
  Lot 1
  : KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi Projesi Bilişim Ürünleri Mal Alımı         

  Lot 2: KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi Projesi Santral,Güv.Kamera ve Tv. Sis.Mal Alımı

  Lot 3: KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi Projesi Çok Amaçlı Eğitim Salonu Mal Alımı         

  Lot 4: KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi Projesi Mobilya Tefrişatı Mal Alımı

   

  4. Sözleşme Tutarı :                                                              

  İhale dosyasının isteklilere talimatlar bölümü 34.maddesi ‘Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde sözleşme makamının serbestliği’ başlığının ilgili maddelerince yukarıda başlıkları bulunan 4 adet mal alımı ihalesi iptal edilerek, Lot 1 ve Lot 2 başlıklı ihaleler 22.05.2018 tarihinde, Lot 3 ve Lot 4 başlıklı ihaleler ise 23.05.2018 tarihinde yeniden açık ihale olarak yapılacaktır.

                                                                         
  5. İhale Sonuç Tarihi 

  6. Başarılı İsteklinin Adı, Adresi ve Ticaret Unvanı

   

  7. Sözleşme Makamı 
  KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

  8. Yasal Dayanak 
  25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Görevleri ve Koordinasyonu Hakkındaki Kanun” ve ona dayanılarak hazırlanan 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”dir.