BAKKA’nın Öncülüğünde Çöpten Enerji Üretimi Toplantısı Düzenlendi…

BAKKA’nın Öncülüğünde Çöpten Enerji Üretimi Toplantısı Düzenlendi…
17-11-2016 Sayfa Sonuna git Okunma Sayısı: 1656
A- A+

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması konularının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Ayrıca, bu sektörler geri dönüşüm, temiz çevre ve yaratılan katma değer noktasında yerel yönetimler ve özel sektörlere çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgede özellikle evsel katı atıkların bertarafına yönelik olarak 2013 yılından bu yana bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ve yatırım yapan firmalarla istişare halinde çalışmalar yürütmekte ve bölgede bu alanda koordinasyon sağlamaktadır.

Batı Karadeniz Bölgesinde Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde günde 800-1.000 ton yılda ise  300.000 ton civarında evsel nitelikli çöp ortaya çıkmaktadır. Katı atıkların bertarafı yöntemlerinin başında çöplerin yakılması, bunun sonucunda da elektrik ve buhar elde edilmesi yöntemi gelmektedir. Bu yöntem genel olarak biyokütle enerjisi olarak adlandırılmaktadır.

Elde edilen enerjinin 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yer alan Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi olarak biyokütleye dayalı üretim tesisi sınıfından devlete 2020 yılına kadar 13,3 ABD Doları cent/kWh sabit fiyattan alım garantisiyle satılması yönteminin makul görüldüğü değerlendirilmektedir. Çöplerin yakılması sonucunda çöpün %90’dan fazlası yok olduğundan depolama sıkıntılarının da ortadan kalkacağı düşünülmektedir.

Bu maksatla 2013 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde bu alanda yatırım yapan bir enerji firmasının bu alandaki yatırım önerisini dinlemek için bölgesel aktörlerin katılımıyla bir toplantı organize edilmiştir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı öncülüğünde organize edilen “Çöpten Enerji Üretimi” konulu toplantı 16 Kasım Çarşamba günü Karabük Öğretmenevinde gerçekleştirilmiştir. Zonguldak, Karabük ve Bartın  illerinden Valiler, Belediye Başkanları, TSO Başkanları, İl Müdürleri, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda Finlandiya merkezli  enerji firmasının temsilcileri tarafından Çaycuma’da kurulması önerilen  biyokütle (evsel katı atıklardan) enerji üretim tesisi hakkında teknik bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, her üç ilin atıklarının mevcut durumu, atık depolama tesislerindeki son gelişmeler ve atık potansiyeli ele alınmıştır. İllerde çöplerin yarattığı sıkıntılar, çöp toplama tesisleri ve çöplerden geri kazanım elde etme faaliyetleri tartışılmış ve toplantı sonucunda üç ildeki yerel dinamiklerin ortak paydada buluşup hareket etmesi daha detaylı teknik verilerin temin edilerek bu alanda çalışan farklı firmalardan da tekliflerin alınması kararlaştırılmıştır. Toplantıda ayrıca yakma işlemi sonucunda elektrik enerjisine ek olarak ortaya çıkan buharın da kullanımı için detaylı araştırmalar yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.      

İlgili Fotoğraflar