Teknik Destek Programı Sonuçları Açıklandı!

2016 Yılı Teknik Destek Programı Eylül - Ekim Dönemi Sonuçları Açıklandı!
Teknik Destek Programı Sonuçları Açıklandı!
16-11-2016 Sayfa Sonuna git Okunma Sayısı: 1941
A- A+

2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eylül - Ekim döneminde Ajansa 5 adet proje başvurusu sunulmuştur. Alınan başvurulardan 2 adedi değerlendirme komisyonu tarafından başarılı olarak değerlendirilmiştir. Teslim alınan başvurular ile ilgili değerlendirme süreçleri tamamlanarak başarılı bulunan ve genel sekreter tarafından da onaylanan nihai liste aşağıda verilmiştir.

2016 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık döneminde proje başvurusunda bulunacak tüm paydaşların projelerini sunmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir:

 • 2016 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi titizlikle incelenmelidir,
 • Teknik Destek Programları kapsamında ilgili mevzuat uyarınca eksik evrak bildirimi yapılmadığı dikkate alınmalı ve evrakların eksiksiz sunulduğu başvuru rehberinde de yer verilen idari kontrol listesi üzerinden kontrol edilmelidir:
  • Alınan proforma fatura eklerinde özgeçmişlerin sunulmuş olduğu kontrol edilmelidir,
  • KAYS üzerine yüklenen ve matbu olarak sunulan evrakların aynı olduğu kontrol edilmelidir (KAYS üzerinde sunulmayan fakat matbu olarak sunulan evraklar kapsamında eksik evrak işlemi yapılmaktadır.),
  • Kamu kurumu olmayan başvuru sahipleri için yetkili kişi(ler) ve yetki sınırlarını gösterir imza sirkülerinin orijinalleri sunulmalıdır ve müşterek-münferit imza yetkileri ile uyumlu şekilde KAYS’ta yetkili kişi tanımlaması yapılmalıdır,
  • İmza yetkili kişiye vekâlet edilmesi durumunda vekâlet evrakı yetkilendirme belgesi (Ek-E) ile birlikte sunulmalıdır,
  • Ek-E’de yetkilendirilen kişi(ler) KAYS üzerinde yetkili olarak tanımlanmalı ve tanımlanan kişi(ler) proje belgelerini imzalamalıdır,
  • Kamu kurumu olmayan başvuru sahipleri için kuruluş sözleşmesi, tüzük veya resmi kayıt belgesi ibraz edildiği kontrol edilmelidir,
  • Başvuru formu ve eklerinde kurum mührü ve kaşesi bulunduğu kontrol edilmelidir.
 • 2016 yılı BAKKA Çalışma Programı ve 2016 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere kişisel gelişim içerikli ve gerekçelendirmesi iyi yapılmayan proje döngüsü yönetimi eğitimlerinin kesinlikle desteklenmeyeceği yönünde alınan karar uyarınca teknik destek talep edilecek proje içerikleri belirlenmeli ve gerekçelendirme detaylı ve proje özelinde yapılmalıdır,
 • Başarılı bulunan proje tekliflerine ilişkin uygulamaların performans göstergeleri üzerinden izleneceği dikkate alınmalı, performans göstergelerinin proje içeriğiyle uyumlu, tutarlı ve gerçekçi hazırlandığı kontrol edilmelidir.

 

Bu ilanın yayınlanmasıyla birlikte başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilmiş sayılmaktadır. Başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde başka herhangi bir işleme gerek kalmadan destek kararı iptal edilecektir.

Başarılı bulunan proje sahiplerine KAYS üzerinden sözleşmeye davet gönderilmiştir. Başarılı bulunan proje sahiplerinin sözleşme evraklarını öncelikle KAYS’a yüklemeleri ve 1 asıl 1 kopya halinde hazırlayarak Ajanstan sözleşme imzalamak üzere randevu almaları gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

REFERANS NO

BAŞVURU ADI

BAŞVURU SAHİBİ

TR81/16/TD/0023

KDZ. EREĞLİ’DE EKOTURİZM CANLANIYOR

KDZ. EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI

TR81/16/TD/0025

YÖNETİM PLANLAMA ÖRGÜT VE OPERASYONEL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMLER

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

 

Sözleşme sırasında hazırlanıp getirilmesi gereken evraklar

 • Kimlik Beyan Formu - Tüzel Kişi (KAYS üzerinden formun doldurulmuş hali çıktı alınabilmektedir.)
 • Faaliyet Kapsamında Gerekli İse Diğer İzin Belgeleri (Örneğin: Eğitim uygulanacak alana ilişkin kullanım izni, görevlendirme-izin yazıları, danışmanlık verilecek hususlarda resmi bilgilerin kullanım/paylaşım izinleri vb.) veya İzin Gerekli Değildir Beyanı
 • Başvuru Esnasında Fotokopi Olarak Sunulan Belgelerin Orijinalleri ya da Noter Tasdikli Suretleri (KAYS’ta yetkili tanımlanan ve EK-E ile yetkilendirilen kişi(ler) değişecek ise yeni yetkilendirme kararlarının -ve gerekli ise eklerinin- orijinallerinin sunulması gerekmektedir.)

 

Sözleşme sonrası program uygulamasında gerekli evraklar