Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi

Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi
02-11-2018 Sayfa Sonuna git Okunma Sayısı: 459
A- A+

2019-2021 yıllarını kapsayan "Yeni Ekonomi Programı" ile ülkemizde kısa vadede finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede ise sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik değişimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ek-1’de yer alan talimatıyla yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekli biçimde sağlanması gerekliliği belirtilerek bu çerçevede Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Kasım ayı Yönetim Kurulunun özel bir gündem maddesiyle toplanması istenmiştir. Bu kapsamda; Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde bölge paydaşlarının katılımıyla "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu gündem maddesiyle toplantılar düzenlecek olup, bölge paydaşlarının belirlenen içerik ve gündem çerçevesinde sorunları ve çözüm önerilerini aktarması beklenmektedir.

Aşağıda yer ve saatleri belirtilen, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerindeki kurum/kuruluşların en üst temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan toplantıların etkin ve verimli olabilmesi ve gelecek bilgilerin konsolide edilebilmesi amacıyla dijital versiyonu haber ekinde yer alan Ek-2 Sorunlar ve Çözüm Önerileri Formu’nda belirtilen başlıklarda sorunlar ve çözüm önerileri kısımlarının doldurularak en geç 12 Kasım 2018 tarihine kadar sgpb@bakka.gov.tr adresine gönderilmesi talep edilmektedir. 

Toplantı tarihi ve yerleri aşağıda belirtilmektedir:  

 14 Kasım 2018 Saat: 10.00 Zonguldak Dedeman Otel

 15 Kasım 2018 Saat: 10.00 Bartın Amasra Northdoor Otel

 20 Kasım 2018 Saat: 10.00 Karabük-Safranbolu Hilton Otel 

Toplantılar sonrasında oluşturulacak sonuç raporu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bölge paydaşlarına iletilecektir.