Batı Karadeniz Turizm Değerleri Bölge Çalıştayı Gerçekleştirildi

Batı Karadeniz Turizm Değerleri Bölge Çalıştayı Gerçekleştirildi
04-10-2018 Sayfa Sonuna git Okunma Sayısı: 234
A- A+

Türkiye 2023 yılı hedefleri doğrultusunda dünyanın en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk beş ülkesinden biri olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda tüm bölgelere ve illere de önemli görevler düşmektedir. TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nda bölgenin gelişme eksenlerinden bir tanesi turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile uyumlu olarak bölgede; turizm alternatiflerinin geliştirilmesi, doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin koruma kullanma dengesi içinde değerlendirerek bölgenin turizmden alacağı payın artırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından bölge ölçeğinde bir dizi turizm planlama çalışması yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar arasında literatür çalışmaları, odak grup toplantıları, çalıştaylar, derinlemesine görüşmeler, anketler, planlama toplantıları, yatırım rehberleri oluşturulması, Batı Karadeniz turizmi için kurumsal bir yapı oluşturulması gibi başlıklar yer almaktadır.

Bahsi geçen planlama çalışmaları kapsamında 3 Ekim 2018 Çarşamba günü BAKKA'nın evsahipliğinde Zonguldak Dedeman Otelde 'Batı Karadeniz Turizm Değerleri – Bölge Çalıştayı' gerçekleştirilmiştir. BAKKA Genel Sekreter V. Elif Acar'ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştaya bölgedeki çok sayıda kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum  kuruluşu temsilcileri katılım göstermişlerdir. 

Çalıştayda doğal ve kültürel mirasın korunması, ortak değerler ve potansiyellerin belirlenerek bütüncül turizm projeleri oluşturulması, destinasyon yönetimi kavramının geliştirilmesi, konaklama tesislerinde hizmet kalitesinin artırılması, hedef kitle ve pazarların tespit edilmesi, etkin tanıtım ve markalaşma çalışmaları yapılması ve bir bölge turizm platformu oluşturulması önerileri sunulmuş ve bu doğrultuda konuşmalar gerçekleştirilmiştir. Çalıştay boyunca gerçekleştirilen konuşmalar not edilmiş ve devam eden planlama çalışmları için bir kaynak rehber oluşturulmuştur. Çalıştay BAKKA personeli tarfından gerçekleştirilen kapanış konuşması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son bulmuştur.

Devam eden çalışmalar ile Zonguldak, Karabük, Bartın illerimizin, çevre bölgemizin ve ülkemizin turizmine katkı sunması, son yıllarda ivme kazanan turizm sektöründe bölgeye daha sistematik ve bilimsel bir yaklaşımın kazandırılması beklenmektedir. 

İlgili Fotoğraflar