15 Nisan 2010 - 1810 Okunma

Kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında 17 Mart 2010 tarihinde Ajansımız uzman personeli tarafından üç ayrı başlıkta sunumlar gerçekleştirildi. 
 

Bu kapsamda Uzman G. Zeynep Karahisarlı tarafından “9. Kalkınma Planı” başlıklı bir sunum yapıldı. Karahisarlı sunumunda 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı’yla beraber IPA (Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı) ve Stratejik Çerçeve Belgesi’ni de ele aldı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 9. Kalkınma Planı’nın kapsamı ve hedeflerinin yanı sıra planın ülkemizin AB’ye katılım süreci ile olan ilişkisi ve bu ilişki çerçevesinde ortaya çıkan Stratejik Çerçeve Belgesi sunumda ayrıntılı biçimde değerlendirildi.  Bunların dışında Düzey -2 bölgelerine dair kimi karşılaştırmalar da sunum kapsamı içerisinde ele alındı.

İkinci olarak Uzman Vecdi İlhan Baykara tarafından yapılan “Demir-Çelik Sektörü ve ZBK Bölgesi’ndeki Durum” başlıklı sunumda demir-çelik sektörünün dünya ölçeğindeki gelişimi ve mevcut durumu hakkında detaylı bilgi verildi. Daha sonra sektörün Türkiye’deki gelişimi ve mevcut durumu ayrıntılı biçimde ele alındı. Bölgemizde yer alan ERDEMİR ve KARDEMİR gibi iki köklü kuruluşun yanı sıra bunlar etrafında gelişen haddehanelerin ve demir-çelik sektörüyle ilgili tersanecilik gibi diğer sektörlerin yerinin ve öneminin vurgulandığı sunumun ardından sektörün durumu ve olanakları sunuma katılan personel tarafından tartışıldı.

Son olarak Uzman Osman Korkmaz Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde birlik fonlarından yararlanılması bağlamında kurulan Merkezi Finans ve İhale Birimi (Central Finance and Contracts Unit – CFCU / MFİB) hakkında bir sunum gerçekleştirdi. AB fonlarının kullanımı sürecinde kurulan resmi kuruluşların da ele alındığı sunumda MFİB’in kuruluşu, yapısı ve sunduğu hizmetler anlatıldı. Bunun yanı sıra TR81 (Düzey 2) Bölgesi’nin AB fonlarından yararlanma oranına da değinildi.

 
Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et