30 Eylül 2020 - 613 Okunma

TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) endüstriyel mirasın tespiti, kültürel ve çevresel yaşama etkilerinin incelenmesi amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından “Endüstriyel Miras Ögelerinin Araştırılması” çalışması başlatılmıştır. Ajans bu çalışma kapsamında “Endüstri Mirası Seminerleri” adıyla üç gün sürecek bir farkındalık etkinliğini başlatmış olup “Türkiye’deki Endüstri Mirası Potansiyelinin Korunmasının Olası Etki ve Yararları” başlıklı ilk sunum 28 Eylül 2020 tarihinde Prof. Dr. Elif Özlem ORAL AYDIN tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sunumda dünyada ve Türkiye’de başarılı örneklere yer verilmiş olup Türkiye’nin endüstri mirası potansiyelinin tarihi, mimari, bilimsel, teknolojik ve sosyal özellikler bakımından irdelenerek, fizibilite çalışmaları sonucu seçilecek örnekler, geliştirilecek yaratıcı endüstriyel tanıtım hizmetleri, yaşayan müzeler ve gerekli durumlarda karma kullanımlarla canlandırılabileceği ifade edilmiştir. Bu unsurların kitle turizmine hizmet verebilmeleri için ulusal ve uluslararası tur şirketleri ve kültürel turizm bilgi ağları ile bağlantılar kurma olanaklarının araştırılması gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası kültürel özellikleri nedeniyle endüstri mirası turizmine yönelik ana temaların seçilmesinin uygun olacağı, gezi programlarının oluşturulması amacıyla araştırmacıların, müze müdürlerinin, endüstri turizmi eksperlerinin ve yatırımcıların katıldığı kongreler düzenlenebileceği ifade edilmiş olup endüstri mirası gezi programlarının belirlenmesi ve çevre müzelerinin oluşturulmasında tarihi araştırmaların zorunlu olduğu belirtilmiştir. Farklı açılardan tek ve benzersiz olduğu belirlenen endüstri mirası örneklerinin kentsel yaşama katılımı konusunda minimum müdahaleler benimsenmesine ama yeni işlevin gerektirdiği müdahalelere de izin verilebileceği dile getirilmiştir.

Ayrıca konunun ülke genelinde geliştirilecek genel yönetim planı çerçevesinde ele alınarak fizibilite çalışmaları yapılması, hangi tarihi tesislerin, ne şekilde ve nasıl bir program çerçevesinde kültürel turizme ve kentsel hayata kazandırılacağı ile sürdürülebilir ve verimli sonuçlar yaratabileceğinin belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Belirlenen tesislerin geliştirilecek yaratıcı endüstriyel tanıtım hizmetleri, yaşayan müzeler ve gerekli durumlarda konaklamanın da dâhil edildiği karma kullanımlarla canlandırılma olanakları ile kitle turizmine hizmet verebilme olanaklarının konu ile ilgili tüm disiplinlerin görüşü alınarak tartışılması gerektiği belirtildiği çevrimiçi etkinlik soru-cevap kısmının ardından sonlandırılmıştır.

Seminer programı 29 Eylül 2020 günü Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Burak Asıliskender’in “Cumhuriyet Sonrası Sanayileşme ve Mekansal Kalkınma” sunumu ve 30 Eylül 2020 günü Buda Mimarlık’tan Burak Pelenk’in “Üzülmez Kültür Vadisi ve Yeniden İşlevlendirme” sunumları ile devam edecektir.

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et