10 Ocak 2021 - 498 Okunma

Vali Sinan Güner’in talimatları doğrultusunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından çalışma programına alınan "Bartın Kestane İşleme ve Paketleme Tesisi Ön Fizibilite Çalışması" kapsamında tespit edilen bulgu, sonuç ve önerilere yönelik kapanış toplantısı Vali Güner’in başkanlığında gerçekleştirildi.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve ilgili sanayi kuruluşlarının katılımları ile gerçekleştirilen toplantı Vali Güner’in açılış konuşması ile başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda Vali Güner, “ Bartın’ın kestane üretimi için son derece uygun iklim ve toprak koşullarına sahip olması dolaysıyla özellikle gelir düzeyi oldukça düşük olan orman köylüsü için kestane üretimi önemli bir fırsattır. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TÜİK’ten alınan bilgiye göre; Bartın’da meyve veren yaşta kestane ağaç sayısı 194.212’dir. Ağaç başına ortalama verim (kg/ağaç) 31’dir. Türkiye’de Yıl Bazında Kestane Ağacı Sayısı açısından da Bartın 2019 Yılında Türkiye’de üçüncü sıradadır. Bu veriler dahi bizim ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğumuzun resmini çizmektedir. İlimizin kestane ürünleri işleyen tesislerin kurulumu açısından son derece uygun bir durumda ve konumda olduğu düşünülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde bir bölgede kurulacak üretim tesislerinde; hammaddeye yakınlık, pazara yakınlık, kolay ve ucuz işgücü temin imkânı son derece büyük avantaj sağlamaktadır. Bartın tamamen bütün bu koşullara ve imkanlara sahiptir” dedi.

Çalışmanın üç aşamasının olduğunu vurgulayan Vali Güner; “2019 yılında Bartın Balının standardizasyon ve Markalaşmasına yönelik ilk çalışmamız gerçekleştirilmiş ve çalışma sonrasında Bartın Kestane Balına yönelik coğrafi işaret başvurusu yapılmıştır. İkinci aşamada defnenin yanı sıra büyük potansiyele sahip olduğumuz kestane, ıhlamur ve orman gülü gibi ürünlerimize yönelik tespit ve yönlendirmeler yapılmış ve sektöre yönelik yol haritası çizilmiştir. Üçüncü çalışmamız olan bu çalışmada ise kestaneden katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine yönelik bir tesisleşme için ön fizibilite gerçekleştirilmiştir. Ormanlarımızda bulunan bu ürünler bizim için önem arz etmektedir ve ürünlerimizden en iyi yönde istifade etmeyi murat etmekteyiz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve çalışmanın yakın bir zamanda Bakka Kütüphane’de yayınlanacağını belirtmek istiyorum” dedi.

Ardından çalışmayı gerçekleştiren Deta Grup Danışmanlık Şirketi çalışanları tarafından çalışma kapsamında tespit edilen bulgu, sonuç ve önerilere yönelik bir sunum gerçekleştirildi.

Modaretörlük görevini yürüten BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik tarafından süreç ve çalışmalara dair bilgilendirmenin ardından BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu’nun konuşmaları ve katılımcıların görüş ve önerileri ile toplantı sona erdi. BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu “BAKKA olarak Bölgemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevcut işletmelerin kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılmasına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Malum olunduğu üzere yüzölçümünün %65’i ormanlarla kaplı olan bölgemizde kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ekonomik olarak yaşamlarını idame ettirmeleri çok kısıtlı olanaklarla sağlanabilmektedir. Bölge nüfusunun yaklaşık %40’ı kırsalda yaşamaktadır. Bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için de gelir getirici ilave tedbirler almak gerekmektedir. Kırsal kesimin en büyük geçim kaynaklarından biri olan odun dışı orman ürünleri ile yerel/yöresel ürünlerin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve markalaştırılması çalışmaları Yerel Kalkınma Fırsatları başlığı altında değerlendirip üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir husustur. Bu kapsamda en büyük odun dışı orman ürünü emvaline ve potansiyeline sahip olan ilimiz olan Bartın’ı özellikle bu hususta mercek atına almış bulunuyoruz. BAKKA olarak önümüzdeki dönemde odun dışı orman ürünlerine yönelik yatırımların çekilmesini ve başta konu ile ilgili en az bir SOGEP Projesi ve AB Projelerinin üretilmesini temenni ediyoruz. Biz imkânlarımızı ve insan kaynaklarımızı bu yöndeki çalışmalara kanalize etmekteyiz.  Yatırım destek ofislerimiz yatırımcıları bilgilendirmekte, devlet destekleri ve teşviklere yönlendirmekte, izin ve ruhsat işlemlerini takip etmekte, merkez birimlerimizle koordineli olarak paydaşlarımızı dış kaynaklı fonlara yönlendirmekte ve gerekirse bu hususta teknik destek sağlamaktadır. Akademik anlamda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların somut çıktılarını görmek bizi heyecanlandırıyor. Umarız bu çalışma da bizi güzel gelişmelere yönlendirir ve hayırlara vesile olur” dedi.

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et