23 Ocak 2021 - 454 Okunma

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından "Bartın İli AR-GE, İnovasyon ve Girişimcilik Ekosisteminin Mevcut Durum Analizi ve Geleceğe Yönelik Eylem Planı Çalışması" kapsamında tespit edilen bulgu, sonuç ve önerilere yönelik kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın Valisi Sayın Sinan GÜNER’İN himayelerinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve ilgili sanayi kuruluşlarının katılımları ile gerçekleştirilen toplantı BAKKA Genel Sekreteri Sayın LUTFİ ALTUNSU’NUN açılış konuşması ile başladı.

Genel Sekreter ALTUNSU koronavirüs tedbirleri kapsamında zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda; “BAKKA olarak Bölgemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevcut işletmelerin kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılmasına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak Filyos Havzası ve Hinterlandındaki Ekosistemin Geliştirilmesi ile Planlama Çalışmaları Sonuç Odaklı Programı ve Doğa ve Kültür Turizminin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı olmak üzere iki adet sonuç odaklı programı uygulamaktayız. Bu programların yanı sıra SOP’lar kapsamında değerlendirilmeyen ancak bölgenin kalkınması için yapılması gereken önemli proje ve faaliyetler ise Yerel Kalkınma Fırsatları başlığı altında yer almaktadır. BAKKA olarak da 2014-2023 Yılı Bölge Planımızda “Bağımlı Ekonomik Yapısını Kırmış ve Yaşam Kalitesini Yükseltmiş Bir Bölge Olmak” Vizyonu çerçevesinde Yenilikçilik ve girişimcilikle desteklenen sektörel çeşitliliğin sağlanmasını öncelemekteyiz. Bu yönde uyguladığımız mali destek programları, gerçekleştirdiğimiz araştırma raporları, fizibilite çalışmaları, tanıtım dokümanları ve eylem planlarının temel amacı bölge inovasyon ve girişimcilik ekosistemine yol göstermektedir.

Bartın merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ile Bartın Üniversitesi’nin de ortak olduğu Bartın İnovasyon Eğitim ve Test Merkezi ‘ne yönelik güdümlü proje desteğimiz ve Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” projesine ilişkin güdümlü proje desteğimiz bu yönde verdiğimiz en büyük ölçekli ve en büyük meblağa sahip iki önemli proje olarak öne çıkmaktadır. Kurmuş olduğumuz iki merkez de bölgenin inovasyon ve girişimcilik ekosistemine hizmet etmektedir.  Şu an gelinen noktada Bartın İnovasyon Test ve Eğitim merkezi BAKKA tarafından verilen üç desteğin buluştuğu bir adres ve emek yoğun sektörlere yönelik verilecek teknik eğitimlerin tek adresi haline geliyor.  2018 yılı Sosyal Kalkınma ve Mali Destek kapsamında desteklenen Bartın’da Nitelikli Eleman İhtiyacının Karşılanması İçin Saya Eğitim Merkezi Kurmak projesi kapsamında kurulan eğitim merkezi İnovasyon Merkezine taşınacak ve 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvuru sahibi, Kozcağız Belediyesi’nin ortak, Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği’nin de iştirakçi olduğu “Sayayı Evlerde Üretiyoruz” adlı proje kapsamında kurulacak olan Ayakkabı montaj atölyesi artık İnovasyon Merkezinde faaliyet gösterecektir.

BAKKA olarak ayrıca Siber Vatan Projesi başlattık, siber vatan marka tescili yaptırdık ve 2014 yılından itibaren Proje Çerçevesinde çeşitli eğitim ve kapasite geliştirilme faaliyetleri yürütülmekteyiz.  Bu proje ile ülkemizin ulusal stratejilerine hizmet ederken aynı zamanda yetişmiş insan gücünün artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında teknik eğitimlerin yanı sıra inovatif düşüncenin artırılması çalışmaları yürütülmektedir. Proje Ajansımız tarafından girişimcilik kültürünün geliştirilmesini hedeflenmektedir. Bu nedenle Siber Güvenlik kapsamındaki teknik eğitimler, Girişimcilik Eğitimleri, Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri ve İnovasyon Eğitimi gibi inovatif fikirleri tetikleyen amaca yönelik özel eğitimlerle desteklenmektedir. Ayrıca siber güvenlik ve yazılım alanında yetkin firmaların bölgemizde yatırıma çekilmesi ve melek yatırımcı görüşmeleri de yapılmaktadır.

Yine bu kapsamda hazırlanan ve sonuç toplantısını yapmakta olduğumuz araştırma raporu ile ilimizin Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu ortaya konularak geleceğe yönelik bir eylem planı hazırlanmasını ve Bartın İnovasyon Eğitim ve Test Merkezinin amacına uygun olarak aktif hale getirilmesini hedeflenmektedir. Araştırma kapsamında gerçekleşen çalışmalar saha ziyaretlerinden, mikro ve makro veri setlerinden, ulusal ve bölgesel strateji dokümanlarından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.

Ajansımız önderliğinde gerçekleşen bu çalışma kapsamında çalışmaya emek ve katkı veren tüm paydaşlara teşekkür eder, ilimizin Ar-Ge ve İnovasyon açısından çok daha iyi noktalara gelmesini ümit ederek, araştırmanın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Ardından çalışmayı gerçekleştiren KOBİZON Danışmanlık Şirketi çalışanları tarafından çalışma kapsamında tespit edilen bulgu, sonuç ve önerilere yönelik bir sunum gerçekleştirildi.

Modaretörlük görevini yürüten BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik tarafından süreç ve çalışmalara dair bilgilendirmenin ardından toplantı katılımcılarının görüş ve önerileri ile toplantı sona erdi.

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et