18 Kasım 2022 - 204 Okunma

TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesinde yerleşik işletmelerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları verimlilik, teknolojik dönüşüm ve uluslararasılaşma çalışmalarına mentorluk/danışmanlık sağlanması amacıyla 31 Mayıs 2022 tarihinde 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ilan edilmiştir. Bu kapsamda “İhracat Odaklı Dış Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi, Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Geliştirilmesi, Üretici Kooperatif ve Birliklerin Geliştirilmesi programın öncelikleri olarak belirlenmiş olup desteklenecek projeler ile bölgesel kalkınmaya katkı sunmak hedeflenmiştir.

Başarılı bulunan proje teklifleriyle sözleşmeler, bu ilanın ajans internet sitesinde yayınlanmasından itibaren başvuru sahiplerince başvuru formu ve ekinde sunulan destekleyici belgeler ile sözleşme belgelerinin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması şartıyla en geç on iş günü içinde imzalanır.

Başvuru sahiplerinin proje tekliflerinin matbu başvuru dosyasını (paraflı, imzalı, mühürlü/kaşeli olacak şekilde başvuru formu, Ek-A ve Ek-B ile diğer destekleyici belgeler) ve sözleşme belgelerini (Kimlik Beyan Formu ve Beyanname) ajansa teslim etmeleri gerekmektedir.

BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak sözleşmeler için toplu imza töreni 28 Kasım 2022 Pazartesi günü 14.00’da Bartın Valiliğinde gerçekleştirilecek olup destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin gerekli evrakları mümkün olan en kısa sürede Ajansa teslim etmeleri önerilmektedir.

Başvuru sahiplerinin sözleşme evraklarını sunmaması, eksik sunması veya sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde başka herhangi bir işleme gerek kalmadan destek kararı iptal edilecektir. Mevzuat gereğince sözleşme imzalamaktan feragat eden veya süresi içerisinde evraklarını tamamlayamayan projelerin başvuru sahipleri aynı faaliyet için 1 yıl boyunca ajansa tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on gün ilave süre tanınabilir.

Başarılı bulunan proje sahiplerine KAYS üzerinden sözleşmeye davet bildirimi gönderilecektir. Proje sahiplerinin sözleşme evraklarını (Kimlik Beyan Formu ve başvuru rehberi ekinde sunulan matbu beyanname) öncelikle KAYS’a yüklemeleri ve 1 asıl 1 kopya halinde hazırlayarak sözleşme imzalamak üzere bildirilen tarihte Ajansa sunmaları gerekmektedir.

Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz.

Ajans genel sekreteri tarafından onaylanan nihai liste aşağıda verilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

BAKKA 2022 YILI YÖNETİM DANIŞMALIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

EYLÜL-EKİM DÖNEMİ BAŞARILI PROJE LİSTESİ

REFERANS NO

BAŞVURU ADI

BAŞVURU SAHİBİ

TR81/22/YTD/0009

Yalın Üretim Teknikleri ile Coal City Markasını Geliştiriyor ve Dünya Pazarına Açılıyoruz

Volkan Aksoy Aksoy Tekstil

TR81/22/YTD/0010

İhracat Odaklı Dış Ticaret Danışmanlığı

Campermen Kamp ve Spor Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.

TR81/22/YTD/0012

Madeş Yalın üretim Projesi

Öz-Madeş Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sözleşme öncesinde Ajansa sunulması gereken evraklar

  • İmzalı, kaşeli/mühürlü ve paraflı matbu başvuru formu ve destekleyici belgeler (Başvuru esnasında KAYS’a yüklenen belgeler ve proje başvuru formu)
  • Kimlik Beyan Formu (Ekte yer almaktadır.)
  • Beyanname (Ekte yer almaktadır.)

 

Diğer Haberler
Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et