Teknolojisiyle Batı Karadeniz

Batı Karadeniz Bölgesinde iki adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi, üç adet Teknoloji Transfer Ofisi ve bir adet İnovasyon Merkezi ile çeşitli yapıda iş geliştirme alanları bulunmaktadır ve bulunduğu bölgede işletmelere teknik destek sağlayan ve rekabet avantajı sunan teknolojik alanların sayısının artırılması yönünde çalışmalara devam edilmektedir. Bir bölgede sanayi sektöründe yüksek teknolojili sektörlere geçiş ancak sanayi yoğunlaşmasında belli olgunluk aşamalarını geçtikten sonra mümkün olabilmektedir. Batı Karadeniz Bölgesinin sunduğu avantajlar girdi odaklı maliyet liderliği stratejisini takip eden orta teknolojili sektörlere ve yüksek katma değerli ürünler üreten sektörlere hitap etmektedir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından üniversiteler ve teknoparklar ile işbirliği içerisinde mevcut sektörlerde yenilikçilik yaklaşımının benimsenmesi ve girişimciliğin geliştirilerek dijital teknolojiler ve siber güvenlik alanında beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla proje ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Teknoloji Ekosistemi

Batı Karadeniz Bölgesinin yatırım ekosistemi açısından sahip olduğu avantajlar şu şekilde açıklanabilir.

İleri teknolojili firmalar metropol alanlarda temin edilebilen çok nitelikli, spesifik alanlarda uzmanlığı bulunan işgücüne, Ar-Ge altyapısına, ileri mühendislik hizmetlerine ve gelişmiş tedarikçi ağına ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu firmalar seri imalat operasyonlarını yeterince nitelikli işgücü ve sanayi altyapısına, lojistik imkânlara sahip ama daha düşük girdi maliyetleri sunan bölgelere kaydırabilmektedir. Bu nedenle Batı Karadeniz Bölgesinin özellikle Filyos vadisi projesi ile birlikte büyük ölçekli yüksek teknolojili firmaların bazı seri imalat operasyonlarını bölgeye çekebileceği değerlendirilmektedir.

Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan AR-Ge ve İş Geliştirme alanları aşağıda gösterilmektedir.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et