İnsan Kaynağıyla Batı Karadeniz

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin toplam nüfusu yaklaşık bir milyondur. Bölgede köklü madencilik ve demir çelik sektör geçmişi ile  sanayi ve ilişkili teknolojiler alanında çok sayıda kalifiye eleman bulunmaktadır. 2020 yılı verilerine göre bölgede ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin %26,4'ü tarım, %48,3'ü hizmet sektöründe, %25,4'ü ise sanayi sektöründe çalışmaktadır.

Batı Karadeniz Bölgesinde üç üniversite bulunmaktadır. 1992 yılında kurunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi ve 2008 yılında kurulan Bartın Üniversitesiyle birlikte üç üniversitede yaklaşık yüz bin öğrenci öğrenim görmekte ve üç bin öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölge nüfusunun yaklaşık %15’ünü 15-24, %32’sini ise 25-49 yaş aralığında bulunan vatandaşlar oluşturmaktadır. Bu rakamlara bakıldığında bölgede önemli oranda genç ve dinamik bir nüfus bulunduğu görülmektedir.

Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizde sürdürülebilir kalkınma için gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak ve vizyonlarını geliştirecek programlar kritik bir öneme sahiptir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı da bu alanda birtakım roller üstlenmektedir. İnsan kaynağının mesleki ve teknik eğitim kanalıyla geliştirilmesi ve rehberlik erişim imkânlarının artırılması amacıyla bölgede Üniversiteler, Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde program ve projeler yürütülmektedir. 2020 yılından itibaren yeni stratejiler ve çalışmalarla bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak ve bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar artarak devam edecektir..

Ajans tarafından 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planınında da yer alan "İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Bilgi Üretiminin Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" tedbiri kapsamında beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla sistematik proje ve faaliyetler planlanmıştır.

Mesleki Eğitim

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonunda mesleki ve teknik eğitimin önemi vurgulanmış; mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için yedi ana hedef belirlenmiştir. Bu vizyon çerçevesinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları için ülke genelinde yaygın etki oluşturacak faaliyetler yürütülmesi hedefiyle "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu “Geleceğim Mesleğim” teması belirlenmiştir.

Bölgesel politikanın uygulayıcı kurumları olan, çok paydaşlı ve katılımcılık esaslı yapısı ile farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştiren Kalkınma Ajansları, belirlenen bu hedef çerçevesinde yerel gündemler oluşturarak ulusal düzeydeki çalışmalara destek ve katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Bu doğrultuda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak bölgede Üniversite, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullarla birlikte usta-çırak ve sanayici-mezun buluşmaları ile liderler programı faaliyetlerinin yanında teknik gezi ve çalışmalara katılım alanında birçok faaliyet gerçekleştirilmiş olup önümüzdeki yıllarda da benzer faaliyetlere devam edilecektir.

Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan)

Geleceğin mesleklerine yönelik araştırmalar ve öngörüler yakın gelecekte bilişim sektöründeki en parlak mesleklerin başında siber güvenlik uzmanlığı olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalara göre 5 yıl içerisinde Türkiye’de 30 bin, dünyada ise 1,5 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisinde de belirtildiği gibi siber güvenlik alanında yetkin personel yetiştirilmesi ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen personel, araştırmacı ve öğrencilerin teşvik edilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi için bölgede BAKKA Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan) hazırlanmıştır. Bu proje ile siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına öncülük edilmesi ve ülkemizin ulusal stratejilerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında, mentör firmalar öncülüğünde 36 eğitmen, 180 üniversite öğrencisi ve 90 lise öğrencisi uluslararası standartlarda SOME eğitimlerine uygun olarak yetiştirilerek kurumlar arası protokol çerçevesinde firmalarda staj ve çalışma imkânı verilmesi planlanmıştır. Bu aşamada mentör firmalar eşliğinde gerçek veriler ile penetrasyon testi yapılması öğrencilere pratik yapma imkânı sağlarken firmaların siber güvenlik açıklarının kapatılmasına da katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğrenciler ile ülkemizdeki tüm kurumların ihtiyacı olan ve ücretsiz dağıtılacak, kullanım kolaylığı ve Türkçe raporlama imkânına sahip “Siber Zafiyet Tarama Yazılımı” geliştirilecektir.

Proje kapsamında 270 siber güvenlik uzmanı ile 36 uluslararası standartlarda eğitmen yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Proje sonuna kadar bölgemizdeki en az 30 firmanın siber güvenlik açıklarının kapatılması hedeflenmektedir.

GençBizz Lise Girişimcilik Programı

BAKKA, Bartın, Karabük, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde ortaöğretim düzeyindeki gençlere yönelik girişimcilik eğitimlerinin verilmesi gençlerin girişimcilik ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi ve ekonomik hayatta aktif rol almalarının sağlanması hedeflenmiştir.

İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki gençlere yönelik uygulamalı eğitim programları ve etkinlikler gerçekleştiren Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın uygulamalı programlarından biri olan GençBizz Lise Girişimcilik Programı kapsamında değerli öğretmenlerimiz aracılığıyla gençlerimizin girişimcilik becerileri pratiğe dönüştürülerek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirilmesi planlanmıştır.Bu kapsamda bu eğitimlerden sonra 5 şirket kurulmuştur.

Facebook'ta
Takip Et
İnstagram'da
Takip Et
Twitter'da
Takip Et
Youtube'da
Takip Et