Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 31 Ocak 2017 tarihinde ajansın internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna ilan edilmiştir. Programa başvurular 1 Şubat 2017 itibariyle alınmaya başlanacaktır. Başvurular ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberi içeriğinde yayınlanmıştır.

 

2017 yılı Teknik Destek programı için son başvuru tarihi 31 Ekim 2017 Saat 18.00 olarak belirlenmiştir.

 

2017 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi

2017 Yılı Teknik Destek Programı Ek-B Yaklaşık Maliyet Formu

2017 Yılı Teknik Destek Programı Ek-C Teknik Şartname Hazırlık Formu

2017 Yılı Teknik Destek Programı Ek-D Eğitim Müfredatı

2017 Yılı Teknik Destek Programı Ek-E Yetkilendirme Kararı

 

Başvuru Rehberinde tanımlanan dönemler halinde gelen başvurular içerisinden başarılı değerlendirilerek sözleşmeye davet edilen projelerin web sitesi üzerinden sonuçların ilanını takiben yazılı bildirimin teslimini beklemeksizin 10 iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde başka herhangi bir işleme gerek kalmadan destek kararı iptal edilmektedir. Başarılı bulunan proje sahiplerine KAYS üzerinden de sözleşmeye davet bildirimi gönderilmektedir. Başarılı bulunan proje sahiplerinin sözleşme evraklarını öncelikle KAYS’a yüklemeleri ve 1 asıl 1 kopya halinde hazırlayarak Ajanstan sözleşme imzalamak üzere randevu almaları gerekmektedir.

 

Sözleşme sırasında hazırlanıp getirilmesi gereken evraklar

 

Sözleşme sonrası program uygulamasında gerekli evraklar

 

Eğitim desteği talep edilen projeler kapsamında "Danışmanlık" tanımlar performans göstergelerinin seçilmemesi, uygulama aşamasında eğitim katılımcı listesi ve eğitim değerlendirme anketinin doldurulması gerekmektedir. 

Danışmanlık desteği talep edilen projeler kapsamında danışmanlık bilgi formu ve katılımcı listesi ile danışmanlık değerlendirme listesinin doldurulması gerekmektedir.

Başvuru belgeleri gibi nihai rapor belgeleri ve eklerinin de her sayfası paraflı, ilgili bölümleri ıslak imzalı, kaşe ve mühür yapılarak proje kapsamında yetkilendirilen kişi(ler) ve eğitmen tarafından onaylanarak sunulması gerekmektedir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.