Desteklerimizin Sosyal Etkilerini Ölçmek Amacıyla Saha Çalışmalarımız Başladı

Desteklerimizin Sosyal Etkilerini Ölçmek Amacıyla Saha Çalışmalarımız Başladı
21-04-2017 Sayfa Sonuna git Okunma Sayısı: 655
A- A+

2010 yılından bu yana Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden oluşan bölgemizde hizmet veren Ajansımız, görev yaptığı dönem içerisinde bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak için birçok çalışma yürüttü. Kalkınmada öncü olabilmek amacıyla oluşturulan plan ve programlar çerçevesinde kamu kurumları da dahil olmak üzere, özel işletmelere ve sivil toplum kuruluşlarına destekler verildi. Verilen desteklerin takibi ve koordinasyonu da yine yıllar içerisinde Ajansımız tarafından yapıldı. Sonuç odaklı çalışmalarımızdan 2010 ve 2011 yıllarını kapsayan KOBİ Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Anketi Analiz Raporu 2016 yılı içerisinde yayınlanarak, Ajansımızın özel işletmelerin ekonomik gelişimine ve istihdama yönelik katkısı ortaya çıkarılmış oldu.

Özel işletmelerin dışında kamu ve kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlara da destek veren Ajansımız, 2011 yılı Sosyal Kalkınma, 2013 yılı Küçük Ölçekli Altyapı ve 2014 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında yürütülen kamu destek ve yatırımlarının sosyal etkisini ölçmek için sahaya indi. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi tarafından yürütülen çalışmada, ilgili dönemde destek alan bütün kamu ve kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek, sosyal tespitler yapılıyor, Ajansımızın bölge içindeki faaliyetleri, avantajları, dezavantajları, etki edilen sosyal kesimin mevcut durumu, istihdama katkısı, sosyal yaşama etkisi ve kalkınma adımları üzerine veriler toplanıyor. Toplanan veriler daha sonra konsolide edilerek çeşitle yöntemlerle ele alınacak ve Ajansımızın bölgeye olan sosyal etkisi ortaya çıkarılarak rapor halinde bastırılacak.

Ajansımız İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi tarafından gerçekleştirilen bu yoğun saha çalışması kapsamında, bölgenin gelişmesi için vakit ayırarak sabır, özveri ve heyecanla bölge sorunları hakkında destek veren bütün kamu ve kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlarımıza biz de Ajans olarak teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İlgili Fotoğraflar