Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda Sona Gelindi...

Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda Sona Gelindi...
01-12-2017 Sayfa Sonuna git Okunma Sayısı: 357
A- A+

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı; 2011 yılı Sosyal Kalkınma, 2013 yılı Küçük Ölçekli Altyapı ve 2014 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında verilen desteklerin sosyal etkilerini ölçmeye yönelik olarak veri toplama, toplanan verileri analiz etme ve raporlama süreçlerini içeren Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda son aşamaya gelindi. Az sayıda çalışmanın yer aldığı literatür taraması ile başlayan süreç yapılacak araştırmanın, amaç ve kapsamı ile bilimsel metodolojisinin ne olacağına karar verilmesi ve ardından veri toplama aracı olarak kullanılacak anket formlarının oluşturulması ile devam etti. Çalışma süresince, Ajansımızın İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi uzmanları tüm anketleri kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına giderek yüz yüze gerçekleştirdi. Yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilen anket metodolojisinde bütün yararlanıcılara proje hazırlık dönemi, proje uygulama dönemi, proje sonrası dönem ile genel görüş ve değerlendirmelere yönelik sorulara cevap arandı. Proje sonrası dönem, projenin içeriğine göre 5 ana bölüme ayrıldı. Turizme, dezavantajlı kesime, eğitim ve teknolojiye, sosyoekonomik değerlere ve altyapıya yönelik proje içeriklerine göre konu bazlı araştırmalar proje sonrası dönem bölümünde gerçekleştirildi. Böylece programların etkisinin birbirinden ayrılarak projelerin temel amaç ve hedeflerine göre analiz yapma imkânı bulmamıza katkı sağladı. Dolayısıyla veriler üç destek programının etkilerini tam anlamıyla yansıtabilecek şekilde, projesi feshedilen yararlanıcılar haricinde tüm yararlanıcıların verilerine ulaşılarak derlendi ve çalışma tam sayım yapılarak tamamlandı.

Bu çalışmanın amacı, 2011 ve 2014 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ile 2013 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan desteklerin bölgedeki sosyal etkisinin ölçülmesinin yanı sıra, ajansın destek mekanizması ve uygulama süreçlerinin değerlendirilerek gelecek mali destek programlarında daha etkin sonuçlara ulaşmak için öz değerlendirmelerin yapılmasıdır. Aralık ayında yayım ve dağıtım işlemlerinin tamamlanacağı öngörülen rapora buradan ulaşılabilir.