696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru

21-03-2018 Okunma Sayısı: 411
A- A+

696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 14’üncü maddesi gereği yapılacak sınav, 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 adresinden yer alan Ajans merkezinde gerçekleştirilecektir.

 

Sınav sözlü olarak, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

 

İşbu ilan tebliğ hükmünde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgililere ve kamuoyuna ilanen duyurulur.